Locatie en sterkte beveiligingszone afhankelijk van risico en eisen bij bedrijfsmiddelen

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beveiligingszones worden gedefinieerd waarbij de locatie en de sterkte van elke zone afhangen van de beveiligingseisen van de bedrijfsmiddelen die zich binnen de zone bevinden en van de resultaten van een risicobeoordeling.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Fysieke zonering via de conformiteitsindicator Beveilingszones.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.1.1a