Bijzondere persoonsgegevens, m.b.t. lidmaatschap vakbond

Uit NORA Online
ISOR:Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. lidmaatschap vakbond
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Er vindt geen verwerking van persoonsgegevens plaats waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt, tenzij aan /04.09 is voldaan.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator geautomatiseerde besluitvorming.

Grondslag