Bijzondere categorieën persoonsgegevens, m.b.t. specifieke doeleinden met algemeen belang

Uit NORA Online
ISOR:Bijzondere persoonsgegevens- m.b.t. verplichtingen of algemeen belang
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens vindt niet plaats, tenzij de verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig AVG art. 89, lid 1, waarbijAVG Art. 9 lid 2j ; UAVG Art.24:

  1. Het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost; en
  2. Bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

De definitie van 'wetenschappelijk of historisch onderzoek' is te vinden in AVG overweging 159.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator rechtvaardiging bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Grondslag