Doeleinden; toereikend, ter zake dienend en beperkt

Uit NORA Online
ISOR:Doeleinden- toereikend- ter zake dienend en beperkt
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De persoonsgegevens zijn toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (minimale gegevensverwerking, ook wel dataminimalisatie genoemd).


Toelichting
Ook een verwerking die noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of een voorgenomen overeenkomst, dient rechtmatig te zijnAVG overweging 44 en daarmee aan de vereisten van /02 voldoen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator doeleinden.

Grondslag