Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen

Uit NORA Online
ISOR:Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:

  1. onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten;
  2. alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit;
  3. van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt registratie bijgehouden;
  4. voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen;
  5. voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Onderhoud van servers via de conformiteitsindicator onderhouden.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2.4