Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen

Uit NORA Online
ISOR:Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 5 maart 2021 van de BIO Thema-uitwerking Serverplatform is vervangen door versie 2.1 van 25 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd met richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:

  • Onderhoud wordt uitgevoerd volgens de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten.
  • Alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit.
  • Van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt een registratie bijgehouden.
  • Voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen.
  • Voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Server-onderhoud via de conformiteitsindicator Onderhouden.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.2.4a t/m d en f