Onderhoud van servers

Uit NORA Online
ISOR:Onderhoud van servers
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Serverplatform
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

In dit thema wordt apparatuur vanuit de ISO opgevat als het infrastructuurcomponent ‘server’ die periodiek onderhouden dient te worden. Het onderhoud behoort plaats te vinden binnen een tijdsinterval. Servers worden correct onderhouden door bevoegd personeel, om te zorgen dat de beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. van de dienstverlening en de integriteit hiervan gegarandeerd is.

Het actualiseren van configuraties van een serverplatform binnen een tijdsinterval.

Criterium

Servers behoren correct te worden onderhouden om de continue beschikbaarheidgegevens worden opgeslagen volgens duurzame normen en afhankelijk van de organisatiekeuze beschikbaar gesteld aan verschillende afnemers. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in technische, privacy afgeschermde, digitale, open of gesloten vormen. en integriteit te waarborgen.

Doelstelling

Risico

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

Onderliggende normen

ID Conformiteitsindicator Stelling Pagina
SERV_U.07.01 onderhouden Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen die invulling geven aan de volgende eisen:
  1. onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de door de leverancier aanbevolen intervallen voor servicebeurten;
  2. alleen bevoegd onderhoudspersoneel voert reparaties en onderhoudsbeurten uit;
  3. van alle vermeende en daadwerkelijke fouten en van al het preventieve en correctieve onderhoud wordt registratie bijgehouden;
  4. voor onderhoud vanuit interne of externe locaties worden passende maatregelen getroffen;
  5. voordat servers na onderhoud weer in bedrijf worden gesteld, vindt een inspectie plaats om te waarborgen dat niet is geknoeid met de server en dat deze nog steeds of weer goed functioneert.
Het onderhoud van servers wordt uitgevoerd op basis van richtlijnen
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen