In het cryptografiebeleid uitgewerkte onderwerpen

Uit NORA Online
ISOR:In het cryptografiebeleid uitgewerkte onderwerpen
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:

  1. wanneer cryptografie ingezet wordt;
  2. wie verantwoordelijk is voor de implementatie van cryptografie;
  3. wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer;
  4. welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast;
  5. de wijze waarop het beschermingsniveau wordt vastgesteld;
  6. het onderling vaststellen van het beleid bij inter-organisatie communicatie.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Cryptografiebeleid voor communicatie via de conformiteitsindicator cryptografiebeleid.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 10.1.1.1