Cryptografiebeleid voor communicatie

Uit NORA Online
ISOR:Cryptografiebeleid voor communicatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Definitie

Het beleid en de afspraken specifiek gericht op de toepassing van cryptografie binnen netwerken en communicatieservices.

Toelichting

In de ISO 27002 2017 worden voor communicatievoorzieningen de volgende principes expliciet genoemd:

 • het, met inbegrip van methoden voor het beveiligen van de toegang op afstand, beschikbaar stellen van passende communicatievoorzieningen;
 • tijdens hun gehele levenscyclus dient beleid te worden ontwikkeld en geïmplementeerd ter bescherming van informatie en voor de bescherming, het gebruik en de levensduur van cryptografische beheersmaatregelen (zoals cryptosleutels).


Criterium

Ter bescherming van informatie behoort een cryptografiebeleid voor het gebruik van cryptografische beheersmaatregelen te worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Doelstelling

Het beheersen van cryptografie binnen netwerken en communicatieservices.

Risico

Onvoldoende mogelijkheid om sturing te geven aan de effectieve en betrouwbare inrichting van cryptografische beheersmaatregelen binnen netwerken en communicatieservices.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO 2019 10.1.1

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
CVZ_B.03.01 Cryptografiebeleid

In het cryptografiebeleid zijn minimaal de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 • Wanneer cryptografie ingezet wordt.
 • Wie verantwoordelijk is voor de implementatie.
 • Wie verantwoordelijk is voor het sleutelbeheer.
 • Welke normen als basis dienen voor cryptografie en de wijze waarop de normen van het Forum Standaardisatie worden toegepast.
 • De wijze waarop het beschermingsniveau wordt vastgesteld.
 • Bij communicatie tussen organisaties wordt het beleid onderling vastgesteld
CVZ_B.03.02 Cryptografiebeleid

Aanvullend bevat het cryptografiebeleid voor communicatieservices het volgende:

 • Welk type gegevens moet voor welke communicatievorm worden versleuteld.
 • Welk type gegevens elektronisch worden ondertekend.
 • Aan welke standaarden cryptografische toepassingen dienen te voldoen.
 • In hoeverre backward compatibility voor algoritmen en protocollen voor netwerken mag worden toegepast.