Geen afbreuk aan rechten en vrijheden van anderen

Uit NORA Online
ISOR:Informatie over de verwerking van persoonsgegevens- evt. afbreuk aan rechten cq. vrijheden van anderen
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De inzage doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderenAVG Art. 14 lid 4.


Toelichting
Het publiek heeft toegang tot persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uitvoering van een taak van algemeen belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie, een overheidsorgaan of een particulier orgaan. Deze gegevens mogen door de instantie of het orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het wettelijke recht dat op de overheidsinstantie of het orgaan van toepassing is teneinde het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten in overeenstemming te brengen met het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van de AVG.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag