Informatie aan betrokkene over de verwerking van persoonsgegevens

Uit NORA Online
ISOR:Informatie over de verwerking van persoonsgegevens aan betrokkene
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De betrokkene krijgt op verzoek uitsluitsel over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens.


Toelichting
Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computerprogrammatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Deze mededeling hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Toegang gegevensverwerking voor betrokkenen via de conformiteitsindicator informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag