Invulling wettelijke beginselen; beschrijven van minimalisatie van verwerken

Uit NORA Online
ISOR:Invulling geven aan de wettelijke beginselen- beschrijven van minimalisatie van verwerken
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Beschreven is hoe gewaarborgd wordt dat, conform PRIV_U.01: Doelbinding gegevensverwerking, de verwerking toereikend, ter zake dienend en beperkt is tot "minimale gegevensverwerking"; tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator wettelijke beginselen.

Grondslag