Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten

Uit NORA Online
ISOR:Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Apparatuur en informatieverwerkende- en opslagfaciliteiten worden zodanig geplaatst, dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben en beveiligd zijn tegen onbevoegde kennisname van gegevens.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Apparatuur-positionering via de conformiteitsindicator Geplaatst en beschermd.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.2.1