Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten

Uit NORA Online
ISOR:Onbevoegden hebben geen toegang tot apparatuur, informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Apparatuur en informatie verwerkende- en opslagfaciliteiten worden zodanig geplaatst, dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben en dat ze beveiligd zijn tegen onbevoegde kennisname van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd..


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Apparatuur positionering via de conformiteitsindicator gepositioneerd en beschermd.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.2.1