Ontdekte nieuwe dreigingen vanuit de analyse worden gedeeld binnen de overheid

Uit NORA Online
ISOR:Ontdekte nieuwe dreigingen vanuit de analyse worden gedeeld binnen de overheid
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Bij ontdekte nieuwe dreigingen vanuit de analyse op kwaadaardige elementen worden deze, rekening houdend met de geldende juridische kaders, gedeeld binnen de overheid, waaronder met het NCSC of de sectorale CERT, bij voorkeur door geautomatiseerde mechanismen (threat intelligence sharing).


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Beveiliging netwerkdiensten via de conformiteitsindicator dienstverleningsniveaus.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 13.1.2.2