De registers geven een samenhangend beeld

Uit NORA Online
ISOR:Op verzoek van AP wordt middels de registers een actueel en samenhangend beeld
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De registers van de verwerkingsverantwoordelijke en van de verwerker geven één samenhangend beeld.


Toelichting
De onderlinge samenhang en afhankelijkheden tussen alle in elkaar grijpende componenten, die betrokken zijn bij de verwerking van de persoonsgegevens, zijn benoemd en beschreven.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator actueel en samenhangend beeld.

Grondslag