Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit

Uit NORA Online
ISOR:Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Als bindende bedrijfsvoorschriften worden gebruikt om passende waarborgen te bieden, dan:

 1. Zijn die juridisch bindend of van toepassing en worden deze gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen; met inbegrip van hun werknemers;
 2. Kunnen betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, en:
 3. Zijn de hier beknopt weergegeven elementen vastgelegd zie voor de volledige weergave AVG Art. 47 lid 1:
  1. De structuur en de contactgegevens;
  2. De toepassing van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming;
  3. De rechten van betrokkenen;
  4. De aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle inbreuken;
  5. De wijze waarop informatie wordt verschaft over de bindende bedrijfsvoorschriften;
  6. De taken van elke Functionaris voor gegevensbescherming, of elke andere persoon of entiteit die is belast met het toezicht op:
  7. De naleving van de bindende bedrijfsvoorschriften binnen het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen,
   1. Opleiding, en:
   2. De behandeling van klachten;
 4. De klachtenprocedures;
 5. De bestaande procedures om te controleren of de bindende bedrijfsvoorschriften zijn nageleefd;
 6. De procedures om die veranderingen in de regels te melden, te registreren en aan de AP te melden;
 7. De procedure voor samenwerking met de AP;
 8. De procedures om eventuele wettelijke voorschriften aan de AP te melden, en:
 9. De passende opleiding inzake gegevensbescherming voor personeel.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator passende waarborgen.

Grondslag