Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit

Uit NORA Online
ISOR:Passende waarborgen bij aanwezigheid adequaatheidsbesluit
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Als bindende bedrijfsvoorschriften (/05.01 punt b) worden gebruikt om passende waarborgen te bieden, dan:

 • zijn die juridisch bindend of van toepassing en worden deze gehandhaafd door alle betrokken leden van het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen; met inbegrip van hun werknemers;
 • kunnen betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare rechten toekennen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens, en:
 • zijn de hier beknopt weergegeven elementen vastgelegd (zie voor de volledige weergave artikel 47 lid 1):
 1. de structuur en de contactgegeven;
 2. de gegevensdoorgiften of reeks van doorgiften;
 3. het intern en extern juridisch bindende karakter;
 4. de toepassing van de algemene beginselen inzake gegevensbescherming;
 5. de rechten van betrokkenen;
 6. de aanvaarding van aansprakelijkheid voor alle inbreuken;
 7. de wijze waarop informatie wordt verschaft over de bindende bedrijfsvoorschriften;
 8. de taken van elke Functionaris voor de Gegevensbescherming, of elke andere persoon of entiteit die is belast met het toezicht op:
  1. de naleving van de bindende bedrijfsvoorschriften binnen het concern of de groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen,
  2. opleiding, en:
  3. de behandeling van klachten;
 9. de klachtenprocedures;
 10. de bestaande procedures om te controleren of de bindende bedrijfsvoorschriften zijn nageleefd;
 11. de procedures om die veranderingen in de regels te melden, te registreren en aan de AP te melden;
 12. de procedure voor samenwerking met de AP;
 13. de procedures om eventuele wettelijke voorschriften aan de AP te melden, en:
 14. de passende opleiding inzake gegevensbescherming voor personeel.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator passende waarborgen.

Grondslag


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen