Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving

Uit NORA Online
ISOR:Privacybeleid i.r.t. wet- en regelgeving
Ga naar: navigatie, zoeken
De BIO themadocumenten zijn levende documenten, die van tijd tot tijd een update krijgen. Wijzigingen die geïmplementeerd worden in Q4 2019:
  • Het BIO Thema logische toegangsbeveiliging is opgevolgd door BIO Thema Toegangsbeveiliging. Dit kader is ruimer dan alleen logische toegangsbeveiliging. Een deel van de inhoud van het oude thema komt terug in het nieuwe, de resterende pagina's vervallen en worden niet meer bijgehouden.
  • De Privacy Baseline krijgt een nieuwe versie.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

De organisatie heeft vastgesteld en vastgelegd welke wet- en regelgevingen gelden.

De organisatie maakt een analyse of zij de vanuit de van toepassing zijnde wet- en regel-geving vereiste passende maatregelen kunnen nemen.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Privacy Beleid geeft duidelijkheid en sturing via de conformiteitsindicator privacybeleid.

Grondslag