Register van verwerker, inhoud van het register

Uit NORA Online
ISOR:Register van verwerker- inhoud van het register
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het register van de verwerker met alle categorieën van verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevensAVG Art. 30 lid 1:

 1. De naam en de contactgegevens van:
  1. De verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en:
  2. In voorkomend geval:
   1. Van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, en:
   2. Van de Functionaris voor gegevensbescherming;
 2. De categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
 3. Bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie:
  1. De doorgifte van verstrekte persoonsgegevens
  2. De vermelding van dat derde land of die internationale organisatie
  3. De documenten inzake de passende waarborgen;
 4. Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).


Toelichting
Zie ook de toelichting bij PRIV_U.02.01.02 Register van verwerkingsverantwoordelijke.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator register.

Grondslag