Register van verwerker, inhoud van het register

Uit NORA Online
ISOR:Register van verwerker- inhoud van het register
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het register van de verwerker met alle categorieën van verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevensAVG Art. 30 lid 1:

 1. De naam en de contactgegevens van:
  1. De verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en:
  2. In voorkomend geval:
   1. Van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, en:
   2. Van de Functionaris voor gegevensbescherming;
 2. De categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;
 3. Bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie:
  1. De doorgifte van verstrekte persoonsgegevens
  2. De vermelding van dat derde land of die internationale organisatie
  3. De documenten inzake de passende waarborgen;
 4. Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).


Toelichting
Zie ook de toelichting bij PRIV_U.02.01.02 Register van verwerkingsverantwoordelijke.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator register.

Grondslag