Register van verwerker, niet bijgehouden als …

Uit NORA Online
ISOR:Register van verwerker- niet bijgehouden als …
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het register hoeft niet te worden bijgehouden, indien:

  1. De onderneming of organisaties minder dan 250 personen in dienst heeft,
  2. het niet waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen,
  3. de verwerking incidenteel is, en:
  4. er geen verwerking plaatsvindt van bijzondere categorieën van gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd of persoons¬gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

Het bijhouden van het register van gegevensverwerkingen kan worden uitgevoerd door een gecentraliseerd onderdeel. Dit verbetert de mogelijkheden een actueel en samenhangend beeld te geven. Dit wordt dan doorgaans door het onderdeel GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. uitgevoerd.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator register.

Grondslag