Inhoud van het register van verwerkingsactiviteiten

Uit NORA Online
ISOR:Register van verwerkingsverantwoordelijke- inhoud van het register
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het register van de verwerkingsverantwoordelijke met de verwerkingsactiviteiten bevat alle volgende gegevensAVG Art. 30 lid 1:

 1. De naam en de contactgegevens van:
  1. De verwerkingsverantwoordelijke en eventuele gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en:
  2. In voorkomend geval:
   1. Van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke, en:
   2. Van de Functionaris voor Gegevensbescherming;
 2. De verwerkingsdoeleinden;
 3. Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen;
 4. Een beschrijving van de categorieën persoonsgegevens;
 5. De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 6. Bij doorgiften aan een derde land of een internationale organisatie:
  1. De doorgifte van verstrekte persoonsgegevens;
  2. De vermelding van dat derde land of die internationale organisatie;
  3. De documenten inzake de passende waarborgen;
 7. De beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist (indien mogelijk);
 8. Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk).


Toelichting
Zie ook de toelichting bij PRIV_U.02.01.02 Register van verwerkingsverantwoordelijke.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Register van verwerkingsactiviteiten via de conformiteitsindicator register.

Grondslag