Informatie over niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens

Uit NORA Online
ISOR:Tijdig- verstrekken van informatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Informatie over de niet van betrokkene verkregen persoonsgegevens wordt binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de persoonsgegevens aan betrokkene verstrektAVG Art. 14 lid 3.


Toelichting

  • Bij informatieverkrijging van persoonsgegevens van een ander dan de betrokkene, kan gedacht worden aan de koppeling van gegevens, keteninformatisering en netwerkinformatisering:
    • Keteninformatisering is gegevensuitwisseling tussen twee organisatie in een keten (dienstenketen).
    • Netwerkinformatisering is gegevensuitwisseling of de gezamenlijke beheersing van gegevens zonder dat een vaste opvolging (keten) van actoren is.
  • Doorgifte van persoonsgegevens tussen partijen in landen binnen de EU (daarmee ook binnen Nederland) valt onder het algemene begrip van verwerken. De 'doorgever' van de gegevens (de verstrekker) blijft verantwoordelijk voor een goed gebruik van de persoonsgegevens door anderen. Voor doorgifte naar personen/organisaties in landen buiten de EU gelden andere/aanvullende eisen; zie voor nadere informatie PRIV_U.07 Doorgifte van persoonsgegevens.
  • In de AVG is een plicht opgenomen voor de verstrekker (dus niet alleen voor de ontvanger) om actief de betrokkene te informeren over de doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens vóórdat de doorgifte plaats vindtAVG Art. 14 lid 1e..

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Informatieverstrekking aan betrokkene bij verzameling persoonsgegevens via de conformiteitsindicator tijdig.

Grondslag