Tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven; SMART

Uit NORA Online
ISOR:Tijdig welbepaald en uitdrukkelijk omschreven- SMART
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Het doel is uitdrukkelijk omschreven, dus niet te vaag of te ruim, maar nauwkeurig, specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.


Toelichting

  • Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 'uitsluitend omdat dat in de toekomst misschien wel handig kan zijn', is als doel niet voldoende welbepaald en daarom onrechtmatig.
  • Gegevens mogen voor meerdere doelen verzameld en verwerkt worden (zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming pag. 35). Voor al deze doelen afzonderlijk geldt dat ze tijdig moeten worden vastgesteld, gerechtvaardigd zijn en welbepaald en uitdrukkelijk zijn omschreven.
  • Een voldoende SMART omschrijving houdt in:
  1. Specifiek: de doelstelling is eenduidig;
  2. Meetbaar: er zijn meetbare/observeerbare voorwaarden waardoor het doel bereikt kan worden;
  3. Acceptabel: het doel is acceptabel voor de doelgroep en/of management en iemand neemt zijn verantwoordelijkheid voor het juist realiseren van dit doel;
  4. Realistisch: de doelstelling is haalbaar;
  5. Tijdgebonden: er is bepaald wanneer (in de tijd) het doel bereikt moet zijn.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doelbinding gegevensverwerking via de conformiteitsindicator tijdig, welbepaald en uitdrukkelijk omschreven.

Grondslag