Uitzonderingsgrond voor de verwerking

Uit NORA Online
ISOR:Uitzonderingsgrond t.a.v. de verwerking
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

De verwerking vindt niet plaats als er een rechterlijke uitspraak of een besluit van een administratieve autoriteit is van een derde land op grond waarvan een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker persoonsgegevens moet doorgeven of verstrekken en waarbij dit niet erkend of afdwingbaar is gemaakt dat dit is gebaseerd op een internationale overeenkomst, zoals een verdrag inzake wederzijdse rechtsbijstand tussen het verzoekende derde landen en de EU of een lidstaatAVG Art. 48.


Toelichting
Met het begrip 'doorgifte naar landen buiten de EU' wordt gedoeld op het ter kennis brengen van de gegevens aan een persoon of organisatie die zich bevindt buiten de rechtsmacht van een van de landen van de Unie. Het gaat daarbij om:

  1. Het gebruik van gegevens binnen concernverband, indien onderdelen van een concern zich binnen en buiten de EU bevinden; bindende bedrijfsvoorschriften zijn dan van toepassing.
  2. De verstrekking aan derden die zich buiten de EU bevinden;
  3. Het ter beschikking stellen van de gegevens aan derden buiten de EU;
  4. Het verzamelen van gegevens door landen buiten de EU.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Doorgifte persoonsgegevens via de conformiteitsindicator uitzonderingsgrond.

Grondslag