MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: MoReq2010: Modular Requirements for Records Systems
ID:
Type: Standaard
Versie: v1.1
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl


Modular Requirements for Records Systems versie 2010. MoReq is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. MoReq is een, modulair gestructureerd, model van functionele eisen voor recordsmanagement software.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Archieven, recordsmanagement

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie