NEN-ISO/IEC 7498-4:1991 (Informatietechnologie - Onderlinge verbinding van open systemen (OSI) - Basisreferentiemodel - Deel 4 - Beheerskader)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 7498-4:1991 (Informatietechnologie - Onderlinge verbinding van open systemen (OSI) - Basisreferentiemodel - Deel 4 - Beheerskader)

ID: NEN-ISO/IEC 7498-4:1991
Type: Standaard
Publicatiedatum: 1991/06/01
Versie: 1991
Status actualiteit: Actueel

Dit deel van ISO/IEC 7498 stelt een kader vast voor de coördinatie van de ontwikkeling van bestaande en toekomstige normen voor OSI-beheer en wordt door die normen ter referentie verstrekt. Het

  1. definieert terminologie van en beschrijft concepten voor OSI-management;
  2. biedt een structuur voor OSI-Management samen met een overzicht van de doelstellingen en faciliteiten die OSI-Management biedt, en;
  3. beschrijft OSI management-activiteiten. Dit deel van ISO/IEC 7498 specificeert geen services of protocollen voor OSI-beheer.

Het is geen implementatiespecificatie voor systemen, noch een basis voor het beoordelen van de conformiteit van implementaties. Deze standaard is alleen toegankelijk op de NEN Connect.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Het is een kader voor de coördinatie van de ontwikkeling van bestaande en toekomstige normen voor OSI-beheer.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

ISO (International Organization for Standardization)