NIST SP 800-53 Rev. 5 2020 (Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Naam
NIST SP 800-53 Rev. 5 2020 (Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations)
ID

NIST SP800-53 Rev.5 2020

Type

Standaard

Publicatiedatum
2021/09/23
Versie
5
Wijzigingsdatum


Deze publicatie biedt beveiligings- en privacy-controles voor informatiesystemen en organisaties. De controles zijn flexibel en aanpasbaar en worden geïmplementeerd als onderdeel van een organisatiebreed proces om risico's te beheersen. De controles zijn gericht op diverse vereisten die zijn afgeleid van missie- en zakelijke behoeften, wetten, uitvoeringsbesluiten, richtlijnen, voorschriften, beleid, normen en richtlijnen. Ten slotte behandelt de geconsolideerde controlecatalogus veiligheid en privacy vanuit een functionaliteitsperspectief (dat wil zeggen de kracht van functies en mechanismen die door de controles worden geleverd) en vanuit een zekerheidsperspectief (dat wil zeggen de mate van vertrouwen in de beveiliging of privacy-mogelijkheden die door de controles worden geboden). Het aanpakken van functionaliteit en zekerheid helpt ervoor te zorgen dat informatietechnologieproducten en de systemen die op die producten vertrouwen voldoende betrouwbaar zijn. De volledige titel van deze standaard is NIST Special Publication 800-53, Revision 5, Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Deze standaard wordt toegepast om organisatorische activiteiten en activa, individuen, andere organisaties en de natie te beschermen tegen een uiteenlopende reeks bedreigingen en risico's, waaronder vijandige aanvallen, menselijke fouten, natuurrampen, structurele mislukkingen, buitenlandse inlichtingendiensten en privacyrisico's.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

NIST (National Institute of Standards and Technology)