Themasessie Privacy in de Praktijk - ervaringen CBS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Gebruikersdag 29 mei 2018
Ronde 1 (13.30-14.30 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie is onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 mei 2018 gepubliceerd. De middag wordt om 13.00 uur centraal afgetrapt, daarna zijn er drie rondes met themasessies. Alle sessies vinden plaats bij CBS Den Haag, zonder aanmelding en geldig identiteitsbewijs kun je dit gebouw helaas niet binnen. Aanmelding per sessie, uiterlijk donderdag 24 mei 2018 15.00 uur.
Bijeenkomst op dinsdag 29 mei 2018, locatie: CBS, Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag.
Doel: Kennis delen over het omgaan met de AVG en aan de hand van de casus CBS de behoefte aan use cases in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur bepalen
Doelgroep: Iedereen die te maken heeft met privacy of daarin geïnteresseerd is
Contactpersoon: Marc Gerrard
Aanmelden: marc.gerrard@ictu.nl.
Impressie en vervolgstappen

Foto van de spreker tijdens de sessie.
Max Booleman (Functionaris Gegevensbescherming CBS)
Max Booleman van CBSMax Booleman, de Functionaris Gegevensbescherming van het CBS deelde (PDF, 425 kB) met ons hun aanpak van het privacyvraagstuk. Het CBS is een bijzondere organisatie die een eigen wet heeft, en daarmee uitgezonderd is van het inzage en correctierecht.
Foto van de zaal grote zaal bij CBS, gemaakt vanaf de zijkant van de zaal. In beeld de spreker, het grote scherm met daarop een presentatie, een tafel voorin die versierd is met vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag, acht aanwezigen op de eerste rij en op de zijwand een grote lijntekening van een man.
Max presenteerde in de grote zaal bij het CBS

Desalniettemin is het CBS heel bewust bezig met privacy. Zowel op organisatorisch gebied als op medewerker niveau wordt structureel aandacht besteed aan privacy. Het is essentieel voor het functioneren van het CBS dat burgers en aanleverende partijen het CBS vertrouwen met de data die aan haar beschikbaar worden gesteld. De AVG levert in de praktijk problemen op voor het CBS om dat partijen soms, ten onrechte, bang zijn om informatie aan het CBS aan te leveren.

Foto van de zaal grote zaal bij CBS, gemaakt vanaf de voorkant van de zaal. In beeld een deel van de aanwezigen, gezeten op zwarte stoelen achter ronde witte tafels in een ruime college-opstelling. De 15 mensen in beeld zijn onherkenbaar gemaakt in verband met de privacy.
Een deel van de aanwezigen
Foto van Marc Gerrard (ICTU), namens NORA trekker van het focuspunt Privacy by Design, gezeten achter een tafel en gebarend met zijn handen
NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur trekker voor het focuspunt Privacy by Design, Marc Gerrard (ICTU)

Vervolgstappen

Vanuit het NORA-team stelde Marc Gerrard, trekker van het focuspunt Privacy by Design, de vraag aan de zaal wat men over privacy graag zou willen terugvinden op noraonline en presenteerde (PDF, 98 kB) de plannen voor het vervolg. Een van de ideeën is om het huidige thema Privacy te evalueren met gebruikers: een user test. Wil je daaraan mee doen, of wil je gewoon op de hoogte gehouden worden van de doorontwikkeling van Privacy by Design in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, meldt dat dan even via marc.gerrard@ictu.nl

Oorspronkelijke uitnodiging

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is al 20 jaar structureel bezig met privacy. De implementatie van de AVG zorgde daardoor voor weinig zweetdruppels bij CBS. Wil je weten hoe ze dit voor elkaar gekregen hebben? Max Booleman, functionaris gegevensbescherming bij CBS laat jullie meekijken in de ‘privacykeuken’ van CBS.

De casus is aanleiding om met de aanwezigen te kijken wat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur in het thema Privacy voor best practices, use cases et cetera toe kan voegen om het thema beter aan te laten sluiten bij jullie behoeften.