Track 2 Werken met (referentie)architectuur

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars

Beschrijving track

Onze gastheer, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft binnen de NORA Familie het record op het aantal aangemelde (referentie)architecturen van alle ministeries. Zowel in de onderwijs- als de erfgoedtak van het ministerie is werken onder architectuur steeds meer de norm geworden. In deze track krijg je een kijkje in de manier waarop die verschillende architecturen zijn ontstaan, hoe ze worden (door)ontwikkeld en waarom dat voor de betrokkenen zo de moeite waard is.

Naast de onderwijsarchitecturen HORA Triple A kijken we naar de overkoepelende referentiearchitectuur ROSA en de DERA die diezelfde rol in het erfgoeddomein inneemt. Beide referentiearchitecturen hebben een methodiek ontwikkeld rond het uitvoeren van een architectuurscan en werken met architectuurbacklog, waar we het een en ander over te horen krijgen.

Doel track[bewerken]

Een kijkje in de keuken geven van de verschillende (referentie)architecturen binnen de domeinen van OCW, ter inspiratie en om van elkaar te leren.

Doelgroep track[bewerken]

Iedereen van binnen en buiten de sector die betrokken is of wil zijn bij het opbouwen, doorontwikkelen en beheren van een (referentie)architectuur.

Sessies binnen het track[bewerken]

Dit is één van de drie tracks van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019. Het programma van die dag begint al om 13.00 uur en gaat na de tracks door met een Paneldiscussie om 16.15 uur en een netwerkborrel vanaf 17.00 uur.

Presentaties[bewerken]

Ronde 1 (13.45-14.45 uur)[bewerken]

HORA - werken onder architectuur binnen het hoger onderwijs[bewerken]

Het hoger onderwijs in Nederland bestaat uit opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Een beperkt aantal actoren, maar wel actoren met een behoorlijke mate van vrijheid. Mark de Jong van hogeschool Inholland vertelde ons waarom die partijen er toch voor kozen samen een ketenarchitectuur af te spreken. En hij nam ons mee in het proces van (door-)ontwikkeling: waar ging het snel, waar moeten ze nog aan werken, wat hebben ze er van geleerd voor de toekomst?

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (PDF, 2,04 MB)
Foto van de sessie, zichtbaar zijn ca 15 mensen om een grote ovalen vergadertafel, met aan het verste uiteinde een groot televisiescherm met de powerpointpresentatie. Naast het scherm staat Mark de Jong, de overige deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt.

Reacties uit de zaal:

 • HORA plaat: wat zit er in de basis, onderste liggende balk zou service management moeten zijn, “ons product is al klaar en voldoet daar helemaal aan”
 • Zou je naast PSA’s ook niet aan het eind moeten toetsen of alles is meegenomen? Identificeren van technical debt. Is heel belangrijk, maar HORA is beperkt tot referentie architectuur, uitwisseling van best practices. Kan nooit voorschrijvend zijn.
 • HOSA: Dit gaat veel meer richting beleid, op zich is gezamenlijke inkoop ook al deels belegd in SURF. Dit raakt niet alleen je ICT, ook je onderwijsbeleid.


Er zijn een aantal vraagstukken waar HOSA wat in kan betekenen, zie sheet Actuele onderwerpen. Genoemde voorbeelden:

  • Afspraken met leveranciers over eigenaarschap studiedata.
  • Voorkomen van schaduw administraties, gaan registreren & automatiseren. Hoe stel je de waarheid vast? Dat wordt nu veel zichtbaarder. Er komen nu veel meer definities van de werkelijkheid naar boven.
  • Wordt in modellen gegoten, zijn wel complex maar dan kun je wel verschillende werkelijkheden accommoderen.
  • Bij de RIO-dag kwamen er 21 verschillende, officieel erkende varianten naar boven.
Foto van Mark de Jong staand naast een scherm met daarop de sheet Overzicht ABHO van de bijgevoegde presentatie. Op de achtergrond een raam dat uitziet op een kantoorgebouw, op de voorgrond een laptop en waterflesje.
Spreker Mark de Jong (Inholland)
 • Hoe leeft dat buiten de architectenwereld? Binnen de instellingen wordt het vooral gebruikt door informatiespecialisten, sommige leveranciers sluiten er actief op aan. Architecten zijn vooral ook de verbinders, de schakel tussen partijen. Vergt ook andere competenties.
 • Datacentric ontwikkelen. Open onderwijs API, de gedachte is dat die voor alles en nog wat ingezet kan worden maar dan moet er nog wel wat mee gebeuren.
 • EduCause identificeert internationale trends, die kunnen we op die manier volgen. Zoals Mobile learning en Blockchain.
 • Governance: je kunt heel veel zaken niet centraal aansturen vanuit OCW, er zijn 9000 instellingen die daarin actief zijn. In sommige ketens kun je wat harder inzetten op standaarden. Je moet vooral op inhoud overtuigen, zo veel mogelijk mensen meenemen.
 • Denk aan de Belastingdienst, je kunt in portfolio management ook architectuur eisen meegeven, dan moet je wel meer gaan (be)sturen.
 • Wat is de impact van agile, meer kortcyclische werkwijzen? Die nieuwe methoden kunnen helpen bij meer sneller, flexibeler ontwikkelen. Meer modulair. Architectuur geeft dan nog steeds kaders, ook als je ontwikkelt in scrum teams. Waar ook over nagedacht wordt, is het hoger onderwijs flexibeler te maken (kiezen, zelfsturend)

Wat wil je aan het panel meegeven?

 • sturing op architectuur vanuit portfolio management, invloed van agile werken.
 • Hoe toon je de meerwaarde van architectuur aan? De geheimen van architectuur, hoe breng je dat nu verder.
 • Hoe strak moet je de governance regelen om de samenwerking vorm te geven? Als het te strak wordt, raak je partijen kwijt.


Ronde 2 (15.00-16.00 uur)[bewerken]

Triple A (werken onder architectuur in het mbo) & architectuurscan / architectuurbacklog bij ROSA en DERA[bewerken]

Foto van Jacob Hop, gezicht in de camera kijkend, voor een whiteboard dat niet te lezen is.
Spreker Jacob Hop

Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland bestaat uit grote en kleine scholen, die een breed scala aan opleidingen aanbieden op verschillende niveau's. Jacob Hop van saMBO-ICT, een zelfstandige organisatie van en voor de mbo-instellingen, legde uit hoe zij samenwerken onder de gezamenlijke architectuur Triple A. Wat is voor de scholen het belang om onder architectuur te werken en hoe hebben zij de samenwerking opgepakt?

Triple A procesarchitectuur (PDF, 1,97 MB)
foto van de sessie: een grote ovalen vergadertafel met daarom heen zo'n 16 mensen, die kijken naar een scherm aan het hoofd van de tafel. Bij het scherm de spreker, Remco de Boer, gezeten bij een laptop. Op de achtergrond vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag.
Spreker Remco de Boer tijdens de sessie

In de tweede helft van de sessie zoomden we wat verder uit en keken naar de manier van werken die is ontwikkeld binnen de overkoepelende referentiearchitectuur ROSA en vervolgens is doorgegeven aan het nieuwe 'zusje' binnen het ministerie: de DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur). Remco de Boer, die bij beide architecturen betrokken is, legde uit hoe zij werken met een architectuurbacklog en wat zij verstaan onder een architectuurscan.

Architectuurbacklog en architectuurscan (PDF, 1,26 MB)