NORA Gebruikersdagen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Review voorgestelde grote wijziging NORA Principes[bewerken]

Van 17 november 2021 t/m 31 januari 2022 is er een publieke review over een wijzigingsvoorstel dat de bindende architectuurafspraken van de NORA flink zal veranderen:

  • 5 Kernwaarden van Dienstverlening worden de basis van de NORA architectuurafspraken
  • 21 Kwaliteitsdoelen vervangen de 10 Basisprincipes en helpen beleid, uitvoering en architectuur bij de samenwerking hoe overheidsdiensten optimaal in te zetten voor burgers, bedrijven en maatschappij
  • 17 Architectuurprincipes vervangen de Afgeleide principes en geven concrete handvatten voor architecten bij het (her-)ontwerp van diensten


We vragen daarom zowel architecten als niet-architecten in de publieke sector om deel te nemen aan de publieke review en ons te laten weten wat je van de voorstellen vindt.

logo NORA Gebruikersdagen

Twee keer per jaar organiseert NORA Beheer & Doorontwikkeling in samenwerking met gebruikers en expertgroepen een NORA Gebruikersdag: een middag met workshops over actuele onderwerpen. NORA Gebruikersdagen staan open voor iedereen die zich bezig houdt met architectuur in de publieke sector en dienen een aantal doelen:

  • Kennis en good practices over actuele onderwerpen delen met de deelnemers
  • Deelnemers met elkaar en NORA initiatieven in contact brengen
  • Stimuleren van feedback op de kennis die op de dag en via noraonline gedeeld wordt
  • Stimuleren van participatie van deelnemers in lopende NORA-initiatieven
  • Feeling krijgen en houden met wat de NORA Gebruikers belangrijk vinden
  • De richting van doorontwikkeling van NORA mede bepalen

Volgende NORA Gebruikersdagen[bewerken]

Voor 2021 zijn nog geen data bekend.

Gebruikersdagen in het verleden (inclusief verslagen van de sessies)[bewerken]