NORA Gebruikersdag 6 juni 2019

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Presentaties

Download direct de presentaties:
Track 1

Track 2

Track 3


logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars

Sfeerimpressie

Hieronder vind je en sfeerimpressie van de dag, inclusief foto's, benoemde vervolgstappen en gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat presentaties.

Centrale opening

Nadeem Taverne (voorzitter NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Gebruikersraad) opent de dag en geeft het woord aan de CIO van onze gastheer, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Fons Dingelstad gaat in op het belang dat architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. heeft voor het onderwijs.

Foto van Fons Dingelstad die gebarend met zijn rechterhand voor een zaal staat. Op de voorgrond deel van de zaal, ca 9 achterhoofden van zittende mensen. Op de achtergrond vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag en een leeg scherm.
Fons Dingelstad tijdens de opening
Foto van deel van de Barcelona zaal bij OCW met ca 30 geblurde aanwezigen. Voor de zaal de spreker Fons Dingelstad, met op de achtergrond vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag, een scherm en een flipover. Links vooraan in het publiek zitten Eric Brouwer (projectleider NORA) en Nadeem Taverne (voorzitter NORA Gebruikersraad).
De zaal luistert naar de opening door Fons Dingelstad


Semantisch gegevenslandschap als voorwaarde voor ketensamenwerking

Binnen het onderwijsveld wordt de visie uitgedragen dat een gedeeld semantisch gegevenslandschap geen luxe is, maar een voorwaarde als je binnen ketens samen moet werken. Henk Nijstad (Kennisnet) nam ons mee in die visie en liet zien wat de impact is van een gedeeld semantisch landschap op de ketensamenwerking. Hij schetste de gewenste situatie, maar er is natuurlijk nog heel wat werk te verzetten om daar te komen.

Presentatie Gedeeld Semantisch Gegevenslandschap (PDF, 1,81 MB)
Foto van spreker Henk Nijstad, staande voor een string vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag. Rechts naast hem een scherm met net leesbaar NORA (werkgroep) gegevensmanagement, op de voorgrond een zestal deelnemers op stoelen, vanaf de achterkant gezien.
Spreker Henk Nijstad (Kennisnet)
Foto van de Barcelonazaal bij OCW tijdens de presentatie van Henk Nijstad, waarbij de overige aanwezigen van achter bekeken worden en waar nodig onherkenbaar gemaakt zijn.

Een van de stappen die al gezet is, is het ontwikkelen van een informatiemodel Instellingen en Opleidingen. Daarbij was het betrekken van alle stakeholders een belangrijk doel. Jacob Hop van de samenwerking MBO-ICT (saMBO-ICT) vertelde hoe dit in zijn werk is gegaan en wat de rol van het informatiemodel is binnen het semantisch landschap.

Ketenarchitectuur RIO (PDF, 1,8 MB)
Foto van de spreker Jacob Hop, staande voor een string vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag en naast een scherm en flipover. Op het scherm is een sheet te zien met schema's en Gegevens voor bekostiging (zie presentatie). Op de voorgrond een viertal deelnemers, zittend op stoelen en van achteren bekeken.
Spreker Jacob Hop (saMBO-ICT)
Foto van de Barcelonazaal bij OCW, tijdens de presentatie van Jacob Hop. Te zien is de spreker bij een scherm met daarin de eerste sheet van zijn presentatie, met achter hem beachvlag en vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag. Op de voorgrond ca 25 deelnemers aan de sessie, van achteren bekeken en waar nodig onherkenbaar gemaakt ivm de privacy.Het gegevenslandschap vanuit de perspectieven van DUO en SBB

In de onderwijsketens zijn enorm veel verschillende partijen betrokken, zowel onderwijsinstellingen van klein tot groot als overheidsorganisaties die een bepaalde taak uitvoeren. Omdat ze voor die taak doorgaans gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd nodig hebben vanuit de onderwijsinstellingen is het belang van een gedeeld gegevenslandschap voor die laatste groep glashelder. We keken in deze sessie mee met de DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven: hoe staan zij in het gegevenslandschap?

Foto van het gezicht van Gerald Groot-Roessink, peinzend met de hand onder de kin. Boven hem zijn enkele vlaggetjes te zien van de NORA-Gebruikersdag.
spreker Gerald Groot Roessink

Gerald Groot Roessink en Jaap van den Berg (DUO) belichtten de rol van de DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs binnen het semantisch landschap onderwijs en de stelselcatalogus Sectorregistraties. Zij illustreerden dit met het gegevenswoordenboek DUO register Instellingen en Opleidingen.

Gegevenslandschap vanuit DUO-perspectief (PDF, 376 kB)
Foto van Sam Sevens, staand
Spreker Sam Sevens (SBB)

Daarna liet Sam Sevens (SBB) het semantisch landschap zien vanuit het perspectief van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Hij illustreerde dit met het register Kwalificatiedossiers.

Gegevenslandschap vanuit SBB-perspectief (, "Gegevenslandschap vanuit SBB-perspectief.pdf" bestaat niet)HORA - werken onder architectuur binnen het hoger onderwijs

Foto van de sessie, zichtbaar zijn ca 15 mensen om een grote ovalen vergadertafel, met aan het verste uiteinde een groot televisiescherm met de powerpointpresentatie. Naast het scherm staat Mark de Jong, de overige deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt.
Het hoger onderwijs in Nederland bestaat uit opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Een beperkt aantal actoren, maar wel actoren met een behoorlijke mate van vrijheid. Mark de Jong van hogeschool Inholland vertelde ons waarom die partijen er toch voor kozen samen een ketenarchitectuur af te spreken. En hij nam ons mee in het proces van (door-)ontwikkeling: waar ging het snel, waar moeten ze nog aan werken, wat hebben ze er van geleerd voor de toekomst?
Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (PDF, 2,04 MB)
Foto van Mark de Jong staand naast een scherm met daarop de sheet Overzicht ABHO van de bijgevoegde presentatie. Op de achtergrond een raam dat uitziet op een kantoorgebouw, op de voorgrond een laptop en waterflesje.
Spreker Mark de Jong (Inholland)Triple A (werken onder architectuur in het mbo) & architectuurscan / architectuurbacklog bij ROSA en DERA

Foto van Jacob Hop, gezicht in de camera kijkend, voor een whiteboard dat niet te lezen is.
Spreker Jacob Hop
Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland bestaat uit grote en kleine scholen, die een breed scala aan opleidingen aanbieden op verschillende niveau's. Jacob Hop van saMBO-ICT, een zelfstandige organisatie van en voor de mbo-instellingen, legde uit hoe zij samenwerken onder de gezamenlijke architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Triple A. Wat is voor de scholen het belang om onder architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. te werken en hoe hebben zij de samenwerking opgepakt?
Triple A procesarchitectuur (PDF, 1,97 MB)
foto van de sessie: een grote ovalen vergadertafel met daarom heen zo'n 16 mensen, die kijken naar een scherm aan het hoofd van de tafel. Bij het scherm de spreker, Remco de Boer, gezeten bij een laptop. Op de achtergrond vlaggetjes van de NORA Gebruikersdag.
Spreker Remco de Boer tijdens de sessie

In het tweede halfuur zoomden we wat verder uit en keken naar de manier van werken die is ontwikkeld binnen de overkoepelende referentiearchitectuur ROSA en vervolgens is doorgegeven aan het nieuwe 'zusje' binnen het ministerie: de DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur). Remco de Boer, die bij beide architecturen betrokken is, legde uit hoe zij werken met een architectuurbacklog en wat zij verstaan onder een architectuurscan.

Architectuurbacklog en architectuurscan (PDF, 1,26 MB)Van NORA naar RANBA - adoptie van architectuurprincipes door De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft haar architectuurprincipes gebaseerd op de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur. Deze principes dragen ertoe bij dat de ontwikkeling van DNB’s digitale dienstverlening wordt gebaseerd op kaders en afspraken die breed binnen de overheid gebruikt worden. In deze sessie gaan Gert Eijkelboom (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) in op de keuze voor de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur, het implementatietraject dat is doorlopen en het effectief gebruik van de architectuurprincipes bij DNB. Hoe krijg je zowel directie als medewerkers mee in het omarmen en toepassen van architectuurprincipes die in eerste instantie erg abstract lijken?

Introductie RANBA NORA (PDF, 4,08 MB)
Foto van de sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts). Robert zit aan de zijkant van een grote vergadertafel en kijkt geïnteresseerd naar een groot scherm. Gert staat rechts van het scherm en wijst met uitgestrekte arm iets aan op het scherm. Op het scherm onleesbare tekst.
De sprekers, Robert van Wessel (links) en Gert Eikelboom (rechts)
Foto van de sessie, een grote ovalen vergadertafel met een scherm aan het verste einde, waaromheen zo'n vijftien mensen naar het scherm kijken waar Gert iets op aanwijst. De deelnemers zijn in verband met privacy onherkenbaar gemaakt.

Vraag: Wat is de grootste valkuil waar we als andere dochters rekening mee moeten houden, als we NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur implementeren / adopteren? Antwoord: Dat je niet reëel bent in je inschatting van werk en doorlooptijd. Je kunt het onderschatten, maar ook overschatten is een valkuil.

Quote uit de zaal: Waarom doen andere dochters van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur dat niet op dezelfde manier? Omdat ze zowel een vader als een moeder hebben.Meetup rond enterprise architectuur

Naar aanleiding van het verhaal vanuit de Nederlandsche Bank praten we over de manier waarop we zelf werken: wat herkennen we en waar verschilt de eigen praktijk fundamenteel? Hebben we behoefte aan meer kennisdeling als collega’s van verschillende organisaties en zo ja waarover dan? Wat zijn de dingen waar we trots op zijn, die we graag willen showen aan collega’s? En waar kunnen we wel wat hulp van anderen bij gebruiken?

Marieke Vos (community manager vanuit NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur) begeleid de sessie, die vooral gericht is op in gesprek gaan met elkaar: waar zien we kansen om elkaar te versterken? Hoe kan NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur daarbij helpen? Uit de gesprekken (in groepjes en plenair) komen een aantal wensen, kansen en vervolgstappen voort.

Foto van Marieke Vos voor een whiteboard waarop aantekeningen geschreven worden.
Marieke maakt aantekeningen van wat er wordt gezegd.

Geuite wensen / behoeften:

 • meer kennis delen, elkaar meer spreken
  • verzamelen van beautiful failures en succesverhalen (bijvoorbeeld op noraonline)
  • best practices delen
 • beschrijven wat er onder enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. valt, zodat je vervolgens gericht kennis kunt delen
 • elkaar helpen in proces na totstandkoming enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.: hoe gaan we de organisatie verder helpen met die architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen.?
 • de raakvlakken tussen dochters beter in beeld krijgen en concretere architectuurproductenNormatieve en descriptieve documenten die huidige/toekomstige architectuur van een organisatie/domein schetsen. delen en samen oppakken, zoals bedrijfsfunctiemodel ZIRA, metamodellen van de dochters, zelfde processen, ketens die met meerdere dochters te maken hebben
 • meer zicht en contactmogelijkheden rond wat er voor referentiekaders gebruikt worden in de diverse departementen: een contactlijst voor enterprise architecten


Foto van een viertal pratende mensen aan een tafeltje, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Genoemde kansen / aanknopingspunten:

 • cyber security als hot topic gebruiken om urgentie rond een community enterprise architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. op te wekken: veel referentiearchitecturen zijn ontstaan voordat dit issue aandacht kreeg
 • EAR wordt opnieuw bekeken: wat is de behoefte en wat kunnen we ermee?
 • het initiatief onafhankelijkearchitect.nl heeft interessante invalshoeken waar we wellicht over kunnen praten
 • vanuit de Hogeschool Utrecht is wellicht ruimte om hierin een rol te spelen vanuit de behoefte om hun eigen studenten zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op een baan
Foto van twee groepjes van vier pratende mensen aan twee delen van een grote vergadertafel, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Vervolgstappen: Marieke stuurt in juli vanuit nora@ictu.nl een mailtje aan alle deelnemers van de sessie met het herhaalde verzoek Deelname in de sessie vanuit de volgende organisaties:

 • Academie van wetenschappen
 • CIO Office BZK
 • Kerndepartement VWS
 • PURA (Publieke gezondheid Referentie Architectuur) / Gemeente Amsterdam
 • Haaglanden Medisch Centrum
 • Gemeente Apeldoorn
 • Nijenrode / Hogeschool Leiden (via Sogeti)
 • RIVM
 • Hogeschool Utrecht
 • SSC ICT Rijk
 • Zorginstituut NL
 • ICTU / INZICHT
 • Gemeente Den Haag
 • GEMMA
 • Bevolve
 • Vrije Universiteit


Expertpanel

Norbert Jansen verving Nadeem Taverne als gastheer voor het expertpanel, waarin alle sprekers die niet eerder weg moesten zitting namen. De heren vertelden eerst wat de belangrijkste ....

foto van 7 mannen achter een tafel, met een achtste man met zijn rug naar de camera voor de tafel staat, half voor de zevende man (en achtste buiten beeld). v.l.n.r: Jaap van den Berg (DUO), Remco de Boer (ROSA / DERA), Gert Eijkelboom (DNB), Jacob Hop (saMBO-ICT), Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU), Sam Sevens (SBB), Norbert Jansen (staand, gespreksleider). Niet op de foto te zien: Gerald Groot Roessink (DUO). Verhinderd voor dit onderdeel: Mark de Jong (Inholland).
Deel van het expertpanel, v.l.n.r: Jaap van den Berg (DUO), Remco de Boer (ROSA / DERA), Gert Eijkelboom (DNB), Jacob Hop (saMBO-ICT), Henk Nijstad (Kennisnet), Robert van Wessel (ICTU), Sam Sevens (SBB), Norbert Jansen (staand, gespreksleider). Niet op de foto te zien: Gerald Groot Roessink (DUO). Verhinderd voor dit onderdeel: Mark de Jong (Inholland).
Foto van het publiek in de Barcelona-zaal waarbij de gezichten onherkenbaar gemaakt zijn, zijaanzicht van ca 40 aanwezigen die op stoelen gezeten luisteren naar het panel dat buiten de foto valt.
De zaal zit goed vol voor de paneldiscussie en denkt ook actief mee

Netwerkborrel

De afsluitende netwerkborrel is goed gebruikt om elkaar te leren kennen, bij te praten, de discussie aan te gaan en een drankje te nemen.

Foto van groepjes mensen die staan te praten bij draaifeauteuils en een grote groene plant, de individuele mensen zijn onherkenbaar gemaakt.
Foto van mensen die in groepjes staan te praten met op de achtergrond daglicht en een grote palm, de individuele mensen zijn onherkenbaar gemaakt.

Uitnodiging en Programma

→ Originele uitnodiging (PDF, 326 kB) (9-5-2019 verstuurd)

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de NORA Gebruikersdag op donderdagmiddag 6 juni. Onze gastheer is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voorbeelden uit het onderwijs vormen dan ook een rode draad door het programma. We beginnen om 13.00 uur en vanaf 17.00 staat de netwerkborrel klaar.

Ten opzichte van vorige Gebruikersdagen hebben we een wat andere programmering: in plaats van op zichzelf staande themasessies bevat het programma nu drie tracks, met op elkaar aansluitende sessies in de eerste en tweede ronde. Natuurlijk staat het je vrij om in de pauze van track te wisselen.

Ook nieuw is dat we vóór de netwerkborrel een paneldiscussie hebben, waar vragen die een enkele sessie overstijgen gesteld kunnen worden aan een panel van inhoudelijk experts, samengesteld uit de sprekers van de dag.

De vergadering van de NORA Gebruikersraad was dit keer voorafgaand aan de Gebruikersdag. Bijeenkomst op donderdag 6 juni 2019, 13.00 - 18.00 uur. .
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten