Meetup rond enterprise architectuur

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
NORA Gebruikersdag 6 juni 2019
Ronde 2 (15.00-16.00 uur)
Alle rondes
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 6 juni 2019,

Track 3 Enterprise architectuur in de NORA Familie.

* opening 13.00 uur
* paneldiscussie 16.15 uur
* netwerkborrel 17.00 uur

Locatie: ministerie van OCW, Rijnstraat 50 Den Haag.
Aanmelden: via pleio (tot vr 31 mei).

Bijeenkomst op donderdag 6 juni 2019, 15:00 - 16:00, locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adres: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag.
Doel: Elkaar leren kennen, kennisbehoeften delen en kijken van wie je wat kunt leren.
Doelgroep: Iedereen die (mede) de rol van enterprise architect invult in de publieke sector. .Naar aanleiding van het verhaal vanuit de Nederlandsche Bank praten we over de manier waarop we zelf werken: wat herkennen we en waar verschilt de eigen praktijk fundamenteel? Hebben we behoefte aan meer kennisdeling als collega’s van verschillende organisaties en zo ja waarover dan? Wat zijn de dingen waar we trots op zijn, die we graag willen showen aan collega’s? En waar kunnen we wel wat hulp van anderen bij gebruiken?

Marieke Vos (community manager vanuit NORA) begeleidt de sessie, die vooral gericht is op in gesprek gaan met elkaar: waar zien we kansen om elkaar te versterken? Hoe kan NORA daarbij helpen? Uit de gesprekken (in groepjes en plenair) komen een aantal wensen, kansen en vervolgstappen voort.

Foto van Marieke Vos voor een whiteboard waarop aantekeningen geschreven worden.
Marieke maakt aantekeningen van wat er wordt gezegd.

Vervolgstappen

 • NORA Beheer maakt de pagina Kennisdeling rond enterprise architectuur aan als landingsplaats voor gedeelde kennis / producten (is al gebeurd)
 • NORA Beheer stuurt mailing naar deelnemers om te inventariseren wie mee willen werken in een community of expertgroep (juli)
 • Deelnemers sturen voorbeelden en andere te delen kennis naar nora@ictu.nl of plaatsen het zelf in de wiki
 • NORA Beheer gaat gesprek aan met een aantal deelnemers over gewenste vorm, haalbaarheid en wenselijkheid van een vervolgtraject. Meepraten? Meld je aan via nora@ictu.nl

Geuite wensen / behoeften

 • meer kennis delen, elkaar meer spreken
  • verzamelen van beautiful failures en succesverhalen (bijvoorbeeld op noraonline)
  • best practices delen
 • beschrijven wat er onder enterprise architectuur valt, zodat je vervolgens gericht kennis kunt delen
 • elkaar helpen in proces na totstandkoming enterprise architectuur: hoe gaan we de organisatie verder helpen met die architectuur?
 • de raakvlakken tussen dochters beter in beeld krijgen en concretere architectuurproducten delen en samen oppakken, zoals bedrijfsfunctiemodel ZIRA, metamodellen van de dochters, zelfde processen, ketens die met meerdere dochters te maken hebben
 • meer zicht en contactmogelijkheden rond wat er voor referentiekaders gebruikt worden in de diverse departementen: een contactlijst voor enterprise architecten


Foto van een viertal pratende mensen aan een tafeltje, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Genoemde kansen / aanknopingspunten

 • cyber security als hot topic gebruiken om urgentie rond een community enterprise architectuur op te wekken: veel referentiearchitecturen zijn ontstaan voordat dit issue aandacht kreeg
 • EAR wordt opnieuw bekeken: wat is de behoefte en wat kunnen we ermee?
 • het initiatief onafhankelijkearchitect.nl heeft interessante invalshoeken waar we wellicht over kunnen praten
 • vanuit de Hogeschool Utrecht is wellicht ruimte om hierin een rol te spelen vanuit de behoefte om hun eigen studenten zo goed mogelijk op te leiden en voor te bereiden op een baan
Foto van twee groepjes van vier pratende mensen aan twee delen van een grote vergadertafel, de individuele deelnemers zijn onherkenbaar gemaakt in verband met privacyregulering.
We zijn in vier groepen het gesprek aangegaan

Deelname in de sessie vanuit de volgende organisaties