NORA Gebruikersdag 10 november 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Contact
NORA Beheer
deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden, wil je in de toekomst uitgenodigd worden voor NORA Gebruikersdagen stuur dan een mailtje naar nora@ictu.nl
Status


Bijeenkomst op dinsdag 10 november 2020, 13.00 uur tot 16.00, locatie: Online via MS Teams.
Doel: Kennis delen over de doorontwikkeling van NORA, samen vieren van geschiedenis en toekomst van NORA
Doelgroep: architecten, managers, CIO's, studenten
Contactpersoon: NORA Beheer
Aanmelden: deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden, wil je in de toekomst uitgenodigd worden voor NORA Gebruikersdagen stuur dan een mailtje naar nora@ictu.nl.De NORA Gebruikersdag ging noodgedwongen digitaal, maar gelukkig wisten de bezoekers ons goed te vinden. En was er naast een terugblik op 15 jaar NORA een hoop nieuws te bespreken: Kernwaarden van Dienstverlening en het in kaart brengen van de verbanden tussen de NORA thema's.

Presentaties

De presentaties zijn beschikbaar als toegankelijke pdf's, wil je slides opnieuw gebruiken neem dan even contact op met nora@ictu.nl om de powerpoint te ontvangen.

Hoofdpresentatie met programma en 15 jaar NORA (Theo Peters, Eric Brouwer, Guido Bayens, Paul Zeef) (PDF, 3,01 MB)
Hoofdpresentatie inclusief aantekeningen Eric Brouwer (PDF, 1,82 MB)
Presentatie Kernwaarden van Dienstverlening (door Robert van Wessel en Athena Wijsman) (PDF, 1,76 MB)
Presentatie de NORA thema's verbonden (door Joanne Donker, Marijke Salters en Louise de Jong) (PDF, 4,19 MB)
Presentatie de NORA thema's verbonden inclusief aantekeningen spreker) (PDF, 2,82 MB)

Video en chatgeschiedenis

De bijeenkomst is opgenomen, we kijken nog naar goede manieren om deze beschikbaar te stellen op een manier die voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Dat vereist wat knip- en plakwerk en het maken van ondertiteling, hetgeen qua uren of geld behoorlijk op ons budget zou drukken. We houden ons aanbevolen voor tips om dit aan te pakken!

Mocht je geen bezwaar hebben om de hele 3,5 uur durende video door te kijken zonder ondertiteling, vraag dan om toegang via nora@ictu.nl.

In de bijeenkomst zijn nuttige vragen gesteld in de chat en is een aantal links gedeeld via deze route. Je kunt deze teruglezen op de pagina vragen en links in chat NORA Gebruikersdag 10 november 2020.

Impressie en foto's

Slide met pasfoto's van de sprekers op de NORA Gebruikersdag, van links naar rechts: Marijke Salters, Guido Bayens, Theo Peters, Joanne Donker, Robert van Wessel, Eric Brouwer, Louise de Jong en Athena Wijsman
Slide met pasfoto van Theo Peters (VNG) die ons welkom heette op de NORA Gebruikersdag van 10 november 2020

Ruim 100 mensen logden in op deze eerste digitale NORA Gebruikersdag die aan elkaar werd gepraat door Eric Brouwer, programmamanager NORA. We waren, weliswaar virtueel, te gast bij de VNG en daarom heette Theo Peters ons van harte welkom. Hij vertelde ons waarom de NORA belangrijk is voor de VNG en overhandigde bovendien een cadeautje: een extra, elfde Basisprincipe met de titel Samen.

Theo's speech
Slide met pasfoto van Robert van Wessel en Athena Wijsman.
Slide met vijf kernwaarden van Dienstverlening in een cirkel. In het midden Vertrouwen:de dienstverlening van de overheid is te vertrouwen. Hier om heen met de klok mee: Toekomstgericht, de dienstverlening van de overheid is op de toekomst voorbereid. Doeltreffend, De dienstverlening van de overheid voldoet optimaal aan de verwachtingen burgers en bedrijven. Veilig, Bij dienstverlening van de overheid zijn betrokkenen gevrijwaard van gevaren en bedreigingen. Doelmatig, de dienstverlening van de overheid is zodanig dat met minimale middelen het doel wordt bereikt.

Het eerste inhoudelijke onderwerp van de middag was een voorstel voor een nieuw fenomeen binnen NORA: Kernwaarden van Dienstverlening. Robert van Wessel en Athena Wijsman namen ons mee in het voortraject van dit wijzigingsvoorstel, waar een werkgroep van juli t/m oktober aan heeft gewerkt. De aanleiding is de behoefte om de NORA meer in lijn te brengen en te houden met beleid en beleidskaders en de behoefte om de Afgeleide principes completer en actueler te maken. Het voorstel is een wijziging van het Kennismodel van NORA: beleidskaders beïnvloeden nu nog zowel Basisprincipes als Afgeleide principes, waarbij Afgeleide principes de Basisprincipes realiseren en concretiseren.

In het nieuwe voorstel zijn het alleen nog de nieuwe Kernwaarden van Dienstverlening die voortkomen uit de Beleidskaders. Basisprincipes verdwijnen als losse laag en de Afgeleide Principes krijgen de logischer naam Architectuurprincipes. De verbeterslag van de Architectuurprincipes qua compleetheid en actualiteit kan dan dus gebeuren op basis van de Kernwaarden in plaats van de losse Beleidskaders. Om de APs praktisch bruikbaarder te maken koppelen we de implicaties van de APs bovendien direct aan de lagen van het vijflaagsmodel. Dit alles in lijn met de pilot Beleidskaders zoals dat is gepresenteerd (PDF, 398 kB) in de NORA Gebruikersraad van 4 juni 2020.

Naast de structuurwijziging lichtten Robert en Athena ook toe welke Kernwaarden we dan zouden krijgen: Vertrouwen, Doelmatig, Doeltreffend, Toekomstgericht en Veilig. Het inhoudelijke voorstel stond al op 12 november op de agenda van de NORA Gebruikersraad, maar er is zeker nog alle gelegenheid om mee te denken, feedback te geven en uit te werken hoe de Architectuurprincipes verbeterd kunnen worden.

Op het moment wordt een plan opgezet voor het Vervolgtraject, waarin o.a. (digitale) workshops en een publieke review zijn opgenomen. Dus wil je meedenken of heb je nu al een inhoudelijke reactie, neem dan contact op via nora@ictu.nl.

Presentatie Kernwaarden van Dienstverlening (PDF, 1,76 MB)
Ik heb interesse in het vervolgtraject (maillink)
Slide met pasfoto's van Marijke Salters, Joanne Donker en Louise de Jong (ICTU) en hun namen.
Screenshot van een Miro-sessie terwijl deze plaatsvond: Naast ca 150 memovelletjes zijn de namen en cursors van tenminste 12 deelnemers te zien zoals deze zich op dat moment over het scherm bewogen en een vijftal opmerkingen die met een uitroeptekentje om aandacht vragen. Ook opvallend is dat de verbindingslijnen in dit ver uitgezoomde screenshot veel chaotischer verlopen dan in de uiteindelijke uitwerking, hetgeen resulteert in een onoverzichtelijke spaghetti aan lijnen over talloze groepjes memovelletjes heen.
Impressie van de Miro-workshop van 30 september 2020: gestructureerde chaos in real-time met 22 deelnemers
Screenshot van een tussenuitwerking van de afhankelijkheden tussen thema's in Miro. Voor 26 thema's zijn blauwe memovelletjes te zien, zo gerangschikt dat de pijlen die hen verbinden allemaal van links naar rechts(-boven of -onder) verlopen. Hoe verder een thema naar rechts staat, hoe meer het voortbouwt op onderdelen van andere thema's en daar dus mede van afhankelijk is bij de eigen uitwerking. Zodra dit overzicht compleet is zal het op een toegankelijke manier gedeeld worden via noraonline.nl.
Uitwerking van de afhankelijkheden tussen thema's, stand van zaken 10 november 2020: elke pijl geeft een afhankelijkheid aan, waarbij thema's rechts voortbouwen op kennis en kunde uit de thema's links.

De tweede inhoudelijke presentatie ging over de pogingen om in kaart te brengen hoe de diverse thema's zoals die bij NORA ontwikkeld zijn en worden in verband met elkaar staan. Joanne Donker begon met uitleg over het doel van deze exercitie, namelijk overzicht krijgen om:

  • Trekkers van huidige en toekomstige thema's elkaar makkelijker te laten vinden
  • Kennis in samenhang te ontwikkelen en her te gebruiken vanuit het eigen perspectief
  • Bezoekers door te leiden van een thema naar gerelateerde onderwerpen

Omdat dit traject begon rond de eerste lockdown zijn er een serie digitale workshops ingepland waar bijna alle trekkers van de huidige en concept- Thema's van de NORA aan hebben meegewerkt. Op het virtuele whiteboard Miro zijn in real-time virtuele memo-velletjes geplakt en verbanden aangebracht, terwijl deelnemers konden praten via Teams. In een serie sessies werd telkens verder gebouwd, waarna Joanne ordening aanbracht om de chaos te structureren.

Met 22 deelnemers tegelijk kan zo'n whiteboard aanvoelen als een mierenhoop van bewegende cursors, vrijuit rondslingerende memo-velletjes en lijnen die ze verbinden, dus het is knap te noemen dat Joanne steeds meer content heeft weten te rangschikken tot een geordend geheel.

De tussenstand op het moment is een flow-schema van afhankelijkheden tussen thema's, zodat we weten welke bestaande thema's cruciaal zijn om op verder te bouwen voor thema's die nu op stapel staan. Uiteindelijk moeten de verbanden die gevonden zijn ook in de wiki noraonline.nl worden verwerkt.

Marijke Salters vertelde vervolgens wat zij uit de sessies en het overzicht gehaald heeft voor het thema Identity & Access Management (IAM). Het gaf haar extra inzichten en zette haar aan het nadenken, en er zijn ook daadwerkelijk wijzigingen en vervolgacties voor het thema uit voort gekomen.

Louise de Jong is nog maar een paar maanden bezig met het voorbereiden van het nieuwe thema AI en algoritmen. Voor haar was het heel waardevol om te zien wat er al is aan kennis en kennisbronnen en hoe andere thema's te werk zijn gegaan.

Ook dit traject krijgt nog een vervolg, Joanne zal de NORA Gebruikersraad hierover informeren en adviseren. Ben je nog niet betrokken vanuit je eigen thema, maar wil je wel graag meegenomen worden in het vervolgtraject of je feedback geven? Stuur dan even een mailtje naar nora@ictu.nl

Presentatie de NORA thema's verbonden (door Joanne Donker, Marijke Salters en Louise de Jong) (PDF, 4,19 MB)
Presentatie de NORA thema's verbonden inclusief aantekeningen spreker) (PDF, 2,82 MB)


Slide met pasfoto van Guido Bayens en twee gesprekswolkjes: Waarom ik een NORA zo noodzakelijk vond en Hoe we dit tot stand hebben gebracht.
Guido Bayens
Slide met pasfoto van Eric Brouwer en twee gesprekswolkjes: Waarom ik deze NORA zo koester en Hoe de NORA wordt doorontwikkeld.
Eric Brouwer

Na deze inhoudelijke onderwerpen was het om 15.15 uur de hoogste tijd om uitgebreid stil te staan bij 15 jaar NORA. De viering van 15 jaar NORA begint natuurlijk met een terugblik. Guido Bayens stond aan de wieg en vertelt ons over de eerste stappen. Maar hij keek ook kritisch naar hoe de NORA nu is en waar ze misschien nog steken laat vallen. Eric Brouwer pakte het stokje wat dat betreft goed op: niet alleen vertelde hij over zijn periode als programmamanager van NORA, maar hij heeft ook gelijk afgesproken dat ze door gaan praten over Guido's visie en opmerkingen. Eric zou Eric niet zijn als de blik in heden en verleden bleef hangen, hij schetste de toekomst van de NORA zoals hij die ziet en waar hij aan gaat werken.

Guido's terugblik en vooruitblik met kritische kanttekeningen is inmiddels uitgewerkt in de wiki, dat van Eric staat ook in de notities bij zijn slides:

15 jaar NORA - hoe het begon (door Guido Bayens)
NORA 15 jaar - kanttekeningen en advies voor de komende jaren (door Guido Bayens)
Hoofdpresentatie inclusief aantekeningen Eric Brouwer (PDF, 1,82 MB)

Taart aansnijden[bewerken]

Foto van een vierkante taart met het logo van de NORA Gebruikersdag op de bovenkant en veelkleurige puzzelstukjes op de zijkanten en op de basis de vijf lagen van het vijflaagsmodel.
De taart in volle glorie

De meeting is virtueel, maar de taart is echt. Na in de pauzes al lekker gemaakt te zijn met filmpjes over het bakken van on-orthodoxe taarten snijden Paul Zeef (namens de opdrachtgever, het ministerie van BZK) en Guido Bayens samen een heuse NORA-taart aan, ter afgunst van de kijkers thuis. En hij was nog lekker ook, als we de recensies van de aanwezigen mogen geloven... De middag werd afgesloten met een virtuele borrel waar nog even kon worden bijgepraat.