BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Bouwsteen.png
Naam: BLAU (Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen)
ID: BLAU
Type: Bouwsteen
Subtype: basisregistratie
Cluster: Stelsel van Basisregistraties

Beschrijving

BLAU zal bestaan uit een kernset van de gegevens uit de huidige Polisadministratie van het UWV. De polisadministratie is reeds operationeel en gevuld. Zij het niet met de wettelijke status van een basisregistratie (de planning van de Polisadministratie is daarom niet opgenomen in de releasekalender). Gegevens uit de Polisadministratie kunnen echter wel geleverd worden aan overheidsorganisaties (voor zover wetgeving dat toestaat). Wat betreft planning bevindt BLAU zich nog in een pril stadium. Er is nog geen besluit genomen of de basisregistratie BLAU onwikkeld wordt.

Informatie

https://www.digitaleoverheid.nl/voorzieningen/gegevens/inhoud-basisregistraties/

Opdrachtgever

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Contact

UWV GegevensdienstenToepassing standaarden

Er is geen informatie over toepassing van standaarden in deze bouwsteen opgenomen. Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Zie verder


Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen