ECLI (European Case Law Identifier)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


  1. DOORVERWIJZING ECLI


Standaard.png
Naam: ECLI (European Case Law Identifier)

ID: ECLI

Type: Standaard

Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:ECLI

Status actualiteit: [1]

Met de ECLI standaard kunnen:

  1. alle rechterlijke uitspraken in de Europese Unie (zowel van nationale als van Europese gerechten) worden voorzien van een gelijkaardige, unieke en persistente identifier. Deze identifier kan worden gebruikt voor identificatie en citatie van rechterlijke uitspraken en derhalve om deze te vinden in binnenlandse of, buitenlandse, Europese of internationale jurisprudentiedatabanken.
  2. alle rechterlijke uitspraken worden voorzien van uniforme metadata, gebaseerd op de Dublin Core standaard. Het zoeken van uitspraken in allerlei databanken worden daardoor gefaciliteerd.




Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied:

Meer informatie

  • Beheerorganisatie: Juriconnect

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: ()