Eigenschap:Toelichting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDeze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:Pagina's die de eigenschap “Toelichting” gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25) (volgende 25)

2

2012-04-02 NORA wiki van start +De NORA wiki is online gegaan met een groot deel van de reeds beschikbare NORA 3.0-gegevens gestructureerd volgens het nieuwe [[Kennismodel NORA]]. De overige ontwikkelingen voor 2012 zijn te lezen in [[Planning]].
2012-05-22 Eerste bijeenkomsten NORA Gebruikersraad +Het verslag van de [[NORA Gebruikersraad/2012-04-19|eerste bijeenkomst]] van de [[NORA Gebruikersraad]] is online. De [[NORA Gebruikersraad/2012-06-06|tweede bijeenkomst]] staat gepland op 6 juni 2012.
2012-06-08 Architectuur Board stelt doorontwikkeling in op drie katernen +In de [[NORA Architectuur Board/2012-06-08|eerste bijeenkomst]] op 8 juni 2012 heeft de [[NORA Architectuur Board]] besloten de doorontwikkeling van NORA te laten realiseren door drie werkgroepen, hetgeen zal resulteren in de volgende drie katernen: # [[Katern Verbinden]] # [[Governance van de informatiehuishouding]] # [[Beveiliging|Katern Beveiliging]] Zie ook het [[NORA Architectuur Board/2012-06-08|verslag van de bijeenkomst]].
2013-02-01 Overzicht bijeenkomsten in de wiki +Een [[agenda]] van alle bijeenkomsten (werkgroepen, overlegorganen en bijeenkomsten van marktpartijen) staat nu in de wiki. Zo transparant mogelijk worden vooraf agenda's en achteraf notulen gepubliceerd voor alle geïnteresseerden. Zo kunt u direct meekijken in de ontwikkeling en, indien u dat wilt, reageren.
2013-03-01 Verslagen en nieuwsbrief Katern Verbinden +Het Katern Verbinden heeft vijf workshops gehad waarvan de verslagen op de [[Katern Verbinden|informatiepagina van het katern]] staan, samen met een nieuwsbrief.
2013-04-01 NORA katern Ketensturing in openbare review +NORA wordt op dit moment doorontwikkeld. Het katern "Ketens de baas", gericht op bestuurders, ondergaat nu de laatste review. Dit laatste concept is te vinden in NORA online: [[Ketensturing]]. NORA wordt doorvertaald in de "NORA dochters" om in de verschillende sectoren van de overheid gebruikt te worden. Om die reden stemt de werkgroep van het katern af met de NORA Gebruikersraad, waar de beheerders van deze sector-specifieke architecturen plaatsnemen. Deze beheerders mobiliseren hun achterban om wijzigingsvoorstellen te reviewen, en zij wegen, duiden en bundelen daarna het commentaar richting de werkgroep. De beheerders treden daarbij dus op als moderator voor de commentaren uit eigen kring en vormen zich een mening over de relevantie en de samenhang van de reacties uit hun eigen achterban. Op deze manier worden de opmerkingen dicht bij de doelgroep behandeld en kunnen opmerkingen in april verwerkt worden. Wie de beheerders zijn van de NORA dochters, is te lezen op de pagina van de [[NORA Gebruikersraad]]. Het katern is besproken op het ICTU café 'ketens de baas' (zie [http://archief111213.ictu.nl/actueel/nieuws/nieuwsitem/artikel/nieuw-nora-katern-biedt-bestuurders-handvatten-verslag-ictu-cafe-over-ketensamenwerking-en-ketens/ verslag]) en in een [http://archief111213.ictu.nl/over-ictu/gastblog/blog/artikel/eigen-koninkrijken-en-de-vorstenspiegel-over-het-besturen-van-ketens-in-overheidsland/ blogpost van Michelle van Dijk].
2013-09-10 NORA dossier Ketensturing gepubliceerd +[[Afbeelding:Ketens de Baas.PNG|thumb|link=http://noraonline.nl/images/noraonline/e/e2/NORA_dossier_ketenbesturing.pdf]]Het dossier Ketensturing is op 10 september gepresenteerd tijdens het [[Ketensturing/2013-09-10|ICTU café]] onder dezelfde titel: "Ketens de baas". Hier in NORA online is het [[Ketensturing|dossier]] door te bladeren en te downloaden als PDF en ePUB. Deze principes en handvatten zijn toepasbaar binnen informatieketens, maar bijvoorbeeld ook bij de samenwerking tussen gemeenten, binnen Regionale Uitvoeringsdiensten en tussen registerhouders en afnemers binnen het stelsel van Basisregistraties. Voorafgaand is een weblog door Mart Driessen gepubliceerd over de ervaringen met ketensturing in de loonaangifteketen.
2014-04-10 Beveiliging en Gegevensbeschrijvingen in openbare review +Het katern [[Beveiliging]] en het onderwerp [[Informatie-objecten_systematisch_beschreven (concept)|'systematisch beschrijven van informatie-objecten' (AP17)]] zijn opgeleverd in concept voor openbare review. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om bij te dragen aan de volgende versie. De deadline daarvoor is 1 juni 2014. Twee expertgroepen hebben in de afgelopen tijd hun kennis en best-practices samengebracht in handvatten voor professionals die aan de slag willen met deze onderwerpen. Zes vernieuwde afgeleide principes helpen bij de sturing op informatievoorziening. Voor realisatie van deze principes zijn ze gekoppeld aan hulp bij concrete vormgeving van bij voorbeeld authenticatiesystemen voor beveiliging, of te kiezen methodiek voor gegevenswoordenboeken. Bij deze onderwerpen is gelet op gangbare of verplichte standaarden. Door bewuste architectuurkeuzes te maken gebaseerd op deze kennis en standaarden, wordt interoperabiliteit met andere diensten vergemakkelijkt. De experts die bij hebben gedragen aan de huidige conceptversies komen uit alle lagen van de overheid. Met deze openbare review krijgen alle belanghebbenden de gelegenheid zich uit te spreken over deze conceptversies en extra kennis te leveren. De redactie vraagt daarom professionals die bij en voor overheden werken, om scherp te kijken naar juistheid, volledigheid en relevantie. Om de reacties overzichtelijk te kunnen verwerken en verantwoorden is per onderwerp een reviewformulier beschikbaar. De NORA gebruikersraad zal na 1 juni de verwerking van de commentaren beoordelen. Wanneer de NORA gebruikersraad instemt met een definitieve versie, kan deze door de NORA Architectuur Board worden vastgesteld. De onderwerpen zijn in conceptvorm te vinden op: * http://www.noraonline.nl/wiki/Informatie-objecten_systematisch_beschreven_%28concept%29 * http://www.noraonline.nl/wiki/Beveiliging Vragen kunnen gesteld worden aan het NORA team op [mailto:architectuur@ictu.nl architectuur@ictu.nl]

7

7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen +Op 7 november organiseert het Platform Linked Data Nederland een bijeenkomst met het thema "Linked Data is FAIR voor iedereen". Het [http://www.pilod.nl/wiki/Congres_Linked_Data_is_FAIR_voor_Iedereen_%E2%80%93_7_november_2018 programma] is grotendeels bekend: Albert Mons (GoFair) zal gaan uitleggen hoe de FAIR data principes zich steeds wijder verspreiden, en dat er een directe relatie is met Linked Data. Daarnaast neemt Ilaria Tiddi (VU) de aanwezigen mee in hoe je intelligente systemen kunt maken, ongetwijfeld met Artifical Intelligence en Linked Data. En er zal worden stilgestaan bij de vele toepassingen van [[Linked Data]] in de praktijk. Aanmelden kan tot 1 november via [http://www.pilod.nl/wiki/Congres_Linked_Data_is_FAIR_voor_Iedereen_%E2%80%93_7_november_2018 de website van het Platform Linked Data Nederland].

@

@TIOH sessie juni 2019 +Het verslag van de bijeenkomst van architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH) op donderdag 13 juni 2019 is gepubliceerd.

A

AES +AES is ontwikkeld door het National institute of technology and standards (NIST), een federaal agentschap binnen het U.S. Departement of Commerce en is inmiddels ook opgenomen door ISO. Hulpmiddel: [http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-size-and-parameters-report-2014 ENISA algorithms key size and parameters report 2014] AES wordt op zeer veel verschillende wijzes gebruikt. In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden. AES wordt ook toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i. Zie ook : * https verkeer * TLS 1.1/TLS 1.2 / SSL verkeer * In hardware versleuteling (cryptoboxen) voor netwerken * Versleuteling van bijv. XML berichtenverkeer De AES standaard is kosteloos te verkrijgen bij het NIST. De ISO/IEC 10116 is niet kosteloos en kan alleen via een bestelprocedure verkregen worden.
ASN.1 +Het toepassingsgebied van ASN.1 is in principe breder. Maar voor een van de toepassingsgebieden: de berichtenuitwisseling via internet en telecom operators, is het inmiddels achterhaald. Hiervoor is tegenwoordig TCP/IP de gangbare standaard, aangevuld met bijvoorbeeld IPsec.
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) +Herziening Europese privacywetgeving: De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. Het resultaat is een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie en blijft daarom hier verder buiten beschouwing. De AVG zorgt onder meer voor: * versterking en uitbreiding van privacyrechten; * meer verantwoordelijkheden voor organisaties; * dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.
Aantonen aanpak risicomanagement +T.b.v. het aantonen van het passend zijn van de maatregelen kan gebruik gemaakt worden<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 24 lid 3.</sup> van een goedgekeurde gedragscode. Het beschikken over passende maatregelen kan worden aangetoond met behulp van certificering van de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 42.</sup>.
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +De risicomanagement rapportage is niet alleen sturend op uitvoeringsniveau, maar ook op organisatieniveau. Wanneer de rapportage een overzicht bevat, waar privacyrisico's het grootst zijn (risico = kans x impact), dan is dit ondersteunend aan het prioriteren van de verwerkingen waarvan de bescherming en de privacy op niveau moeten worden gebracht. Overigens is 'risico = kans x impact' wel een theoretische definitie; in praktijk zal het vaak gaan om 'de kans dat een incident zich voordoet of op de kans van optreden van een activiteit waarop het risico berust in relatie met de potentiële impact die dit incident heeft'.
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +Risicomanagement ondersteunt het gehele proces van signaleren tot wegwerken van de gesignaleerde risico's en is als cyclisch proces ingericht.
Aanwijzingen voor de regelgeving +Deze aanwijzigingen bij het maken of wijzigen van wetgeving hebben in de praktijk ook grote gevolgen voor het vormgeven van de uitvoering van die wetten in het ontwerpen van voorzieningen, diensten en ondersteunende systemen. Zo is artikel 5.31. het uitgangspunt van eenmalig aanleveren, meervoudig gebruik.
Actieplan Open Overheid +Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +De beschrijving van onderlinge afhankelijkheden geeft inzicht in de context van een verwerking en geeft bij veranderingen aan een verwerkingsproces inzicht in de gevolgen voor andere verwerkingen en omgekeerd. Als gevolg van veranderingen in de context, het dreigingsbeeld, veranderingen op organisatorisch vlak, veranderingen in de stand der techniek of veranderingen van de verwerkingen, kunnen wijzigingen in de verwerking zelf of de waarborgen voor de veilige verwerking. Het register dient te worden bijgehouden met de relevante informatie om inzicht te verschaffen in de compliance status en de beoordeling van de mate waarin de waarborgen passend zijn voor de verwerking.
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautoma-tiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computer-programmatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.
Adequaatheidsbesluit +Voor een dergelijke doorgifte is geen specifieke toestemming nodig. Canada: landsdelen die vallen onder de Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act bieden een passend beschermingsniveau. Maar let op: Onder meer Québec valt hier niet onder, waardoor de gegevens aan een organisatie in Québec niet mogen worden doorgegeven tenzij sprake is van een van de andere gronden voor rechtmatige doorgifte naar landen buiten de EU. In de Verenigde Staten van Amerika hebben alleen binnen de US gevestigde organisaties die zich hebben geconformeerd aan het EU-US Privacy Shield verdrag een passend beschermingsniveau. Zij moeten zich bovendien hebben ingeschreven in het EU-US Privacy Shield register bij de Federal Trade Commission én ook actief de nodige maatregelen hebben getroffen<sup class="noot">[1] </sup>. Tot de Europese Economische Ruimte behoren de landen van de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Aan deze landen mogen persoonsgegevens dus worden doorgegeven. ====Voetnoot==== :[1] De stand van zaken rondom het niet onomstreden Privacy Shield is ingewikkelder dan hier verwoord en bovendien in beweging. Let in dit verband bijvoorbeeld op de Artikel 29-werkgroep.
Ades Baseline Profiles +De AdES-standaarden bevatten meerdere opties die in een handtekening kunnen worden gebruikt. Hierdoor zijn binnen deze standaarden meerdere variaties in de opmaak van dergelijke geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekeningen mogelijk. Als een ondertekenaar een variatie gebruikt die niet door de ontvanger wordt ondersteund, is de handtekening niet zonder meer leesbaar voor de ontvanger. Om zeker te stellen dat de ontvanger de handtekening van de ondertekenaar kan valideren is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke set opties te selecteren. Een dergelijke selectie wordt een profiel genoemd. De AdES Baseline Profiles beschrijven dergelijke profielen voor het ondertekenen van XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC). Het gaat specifiek om de volgende standaarden: * XAdES Baseline Profile (ETSI TS 103171 v.2.1.1), * CAdES Baseline Profile (ETSI TS 103173 v.2.2.1), * PAdES Baseline Profile (ETSI TS 103172 v.2.2.2), * ASiContainer Baseline Profile (ETSI TS 103174 v.2.2.1)
Advies Van wie is deze hond? +Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en de inzet van ICT.
Afdoende garanties +Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd +Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.
(vorige 25) (volgende 25)
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen