API’s en de samenwerkende overheid

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden

Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).

Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat

Adres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Informeren over het concept API en de betekenis voor de samenwerkende overheid
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Youetta de Jager, Enterprise Architect (ICTU) .Application Programming Interfaces (API's) zijn handige stukjes software die het mogelijk maken om gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd op te vragen en te gebruiken in een andere applicatie. Steeds meer overheden maken niet alleen gebruik van API's, maar publiceren hun API's ook op developer.overheid.nl (zie nieuwsbericht). En binnen het Kennisnetwerk API's is gewerkt aan een Nationale API Strategie en worden bijeenkomsten gehouden om kennis te delen.

Toch hebben nog lang niet alle organisaties en architecten door wat de volle potentie en impact is van API's. Zoals we bij de eerste automatiseringsslag papieren processen reproduceerden op het scherm, sluit ook de eerste generatie API's vooral aan bij onze bestaande manier van werken. Wat zijn de nieuwe mogelijkheden waar we nog nauwelijks over na gedacht hebben? Hoe gaan we dat merken de komende jaren en hoe kunnen we er nu al op inspelen? Youetta de Jager, enterprise architect bij ICTU, praat ons bij.