Toekomstbestendige privacyprincipes in NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


breakout-ronde
Programma hele dag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Onderdeel van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019, breakout-ronden

Programma
12:00 - 12:30 Opening
12:45 - 13:15 Breakout-ronde 1
13:30 - 14:00 Breakout-ronde 2
14:15 - 14:45 Breakout-ronde 3
15:00 - 16:30 Verdiepingsronde
16:45 - 17:30 Paneldiscussie met drankje
17:30 - 18:00 Netwerkborrel

Locatie: Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Aanmelden: via pleio (t/m do 14 november).

Bijeenkomst op dinsdag 19 november 2019, 12:45 - 14:45 uur, locatie: Rijkswaterstaat

Adres: Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht.
Doel: Aanwezigen meenemen in het afstudeeronderzoek van Maya en hun feedback horen op de wijzigingsvoorstellen die hieruit voortkomen.
Doelgroep: Iedereen die zich met architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. bezighoudt in de publieke sector is welkom, dus zet deze uitnodiging gerust door in je netwerk.
Contactpersoon: Maya Doerga .Dit jaar heeft Maya Doerga een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij het team van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Beheer & Doorontwikkeling, onder begeleiding van Robert van Wessel. Kernvraag van het onderzoek was of de bestaande NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur Principes die raken aan Privacy in de praktijk genoeg houvast bieden aan gebruikers: kunnen zij er mee uit de voeten en zijn ze ook gerust dat ze zich daarmee houden aan letter en geest van de vernieuwde privacywetgeving?


Na heel wat interviews en concepten presenteert Maya vandaag de conclusies van haar onderzoek, samen met de wijzigingsvoorstellen die daar bij horen: verankering van privacy in de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes op een manier die recht doet aan de wet, aansluit bij de wensen van de gebruikers en toekomstbestendig is.


Naar verwachting wordt het voorstel in 2020 voorgelegd aan de NORA Gebruikersraad, dus er is nog gelegenheid om jullie feedback mee te nemen in het definitieve voorstel of in de discussie er over.