1540
U

Eigenschap:Toelichting

Uit NORA Online
Versie door WikiSysop (Overleg | bijdragen) op 30 aug 2019 om 22:06 (Installed/upgraded by SmartCore)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel NORA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingDeze eigenschap kan worden gebruikt om elementen te voorzien van een uitgebreide toelichting.
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Toelichting" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

'
'Mastering Alliances' published, a whitepaper on cross-organizational collaboration +The new publication 'Mastering Alliances' seeks to provide alliance management tools to managers and other professionals involved in the development and operation of cross-organizational collaboration. This white paper is a translation of the Dutch publication 'Ketens de Baas' and was based on the 10+ years of experience the authors have in the Dutch alliance for data and tax on wages. The alliance won the [https://www.prweb.com/releases/2017/03/prweb14113139.htm ASAP Individual Alliance Excellence Award in 2017] and has been called 'the financial and data aorta of the Netherlands' because it is responsible for 60% of all revenues for the Dutch Internal Revenue Service. [[afbeelding:eight pillars of alliance management.png|thumb|right|350px|Eight pillars of alliance management as listed in Mastering alliances|alt=Schematic of the eight pillars of alliance management, two each in four dimensions: Cultural dimension: 1 Mindset focused on alliance collaboration, 2 Objective bound playing field. Relational dimension: 3 Trust between alliance partners, 4 Dialogue between alliance partners. Procedural dimension: 5 an overarching organizational alliance structure, 6 Transparancy about results. Content dimension: 7 Knowledge about the alliance, 8 An inspiring alliance objective.]] ===Downloads and hard-copy available now=== The publication is now available free of charge for all interested parties: : → [[media:Mastering Alliances.pdf|Download Mastering Alliances (PDF, 7,6 MB)]]. : → [https://djdirks.home.xs4all.nl/.upload/NORA%20-%20Mastering%20Alliances%20-%202018.epub Download ePUB version Mastering Alliances] A hard-copy version is also available, a postal or shipping fee may be charged if applicable. : → [mailto:erikruiterman@uwv.nl?subject=Mastering%20Alliances&cc=nora@ictu.nl Request your copy in print] (mail to Erik Ruiterman, NORA contact Alliance Management) ===Eight pillars of alliance management=== The focus of the publication is not the technical challenges of cross-organizational information exchange, but rather the entire set of basic requirements to manage alliances across the board: the 'pillars' of alliance management. The publication lists eight such pillars, two each among four dimensions: # Mindset focused on alliance collaboration (Cultural dimension), # Objective bound playing field (Cultural dimension), # Trust between alliance partners (Relational dimension), # Dialogue between alliance partners (Relational dimension), # an overarching organizational alliance structure (Procedural dimension), # Transparancy about results (Procedural dimension), # Knowledge about the alliance (Content dimension), # An inspiring alliance objective (Content dimension).  +
7
7 November 2018 Congres Linked Data is FAIR voor Iedereen +Op 7 november organiseert het Platform Linked Data Nederland een bijeenkomst met het thema "Linked Data is FAIR voor iedereen". Het [http://www.pilod.nl/wiki/Congres_Linked_Data_is_FAIR_voor_Iedereen_%E2%80%93_7_november_2018 programma] is grotendeels bekend: Albert Mons (GoFair) zal gaan uitleggen hoe de FAIR data principes zich steeds wijder verspreiden, en dat er een directe relatie is met Linked Data. Daarnaast neemt Ilaria Tiddi (VU) de aanwezigen mee in hoe je intelligente systemen kunt maken, ongetwijfeld met Artifical Intelligence en Linked Data. En er zal worden stilgestaan bij de vele toepassingen van [[Linked Data]] in de praktijk. Aanmelden kan tot 1 november via [http://www.pilod.nl/wiki/Congres_Linked_Data_is_FAIR_voor_Iedereen_%E2%80%93_7_november_2018 de website van het Platform Linked Data Nederland].  +
@
@TIOH sessie juni 2019 +Het verslag van de bijeenkomst van architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH) op donderdag 13 juni 2019 is gepubliceerd.  +
@TIOH sessie november 2019 +Het verslag van de bijeenkomst van architectuur-community Toezicht Inspectie Opsporing Handhaving (@TIOH) op donderdag 28 november 2019 is gepubliceerd.  +
A
AES +AES is ontwikkeld door het National institute of technology and standards (NIST), een federaal agentschap binnen het U.S. Departement of Commerce en is inmiddels ook opgenomen door ISO. Hulpmiddel: [http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/library/deliverables/algorithms-key-size-and-parameters-report-2014 ENISA algorithms key size and parameters report 2014] AES wordt op zeer veel verschillende wijzes gebruikt. In programma's zoals WinRAR, WinZip, PowerArchiver, e.d. wordt AES als encryptie aangeboden. AES wordt ook toegepast voor beveiliging (WPA2) in draadloze netwerken (Wifi), zie IEEE 802.11i. Zie ook : * https verkeer * TLS 1.1/TLS 1.2 / SSL verkeer * In hardware versleuteling (cryptoboxen) voor netwerken * Versleuteling van bijv. XML berichtenverkeer De AES standaard is kosteloos te verkrijgen bij het NIST. De ISO/IEC 10116 is niet kosteloos en kan alleen via een bestelprocedure verkregen worden.  +
ASN.1 +Het toepassingsgebied van ASN.1 is in principe breder. Maar voor een van de toepassingsgebieden: de berichtenuitwisseling via internet en telecom operators, is het inmiddels achterhaald. Hiervoor is tegenwoordig TCP/IP de gangbare standaard, aangevuld met bijvoorbeeld IPsec.  +
Aantonen aanpak risicomanagement +T.b.v. het aantonen van het passend zijn van de maatregelen kan gebruik gemaakt worden<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 24 lid 3.</sup> van een goedgekeurde gedragscode. Het beschikken over passende maatregelen kan worden aangetoond met behulp van certificering van de verwerking<sup class="noot">[[Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)|AVG]] art. 42.</sup>.  +
Aantonen onderkende risico's en maatregelen +De risicomanagement rapportage is niet alleen sturend op uitvoeringsniveau, maar ook op organisatieniveau. Wanneer de rapportage een overzicht bevat, waar privacyrisico's het grootst zijn (risico = kans x impact), dan is dit ondersteunend aan het prioriteren van de verwerkingen waarvan de bescherming en de privacy op niveau moeten worden gebracht. Overigens is 'risico = kans x impact' wel een theoretische definitie; in praktijk zal het vaak gaan om 'de kans dat een incident zich voordoet of op de kans van optreden van een activiteit waarop het risico berust in relatie met de potentiële impact die dit incident heeft'.  +
Aantonen uitvoeren GEB en opvolgen GEB uitkomsten +Risicomanagement ondersteunt het gehele proces van signaleren tot wegwerken van de gesignaleerde risico's en is als cyclisch proces ingericht.  +
Aanwijzingen voor de regelgeving +Deze aanwijzigingen bij het maken of wijzigen van wetgeving hebben in de praktijk ook grote gevolgen voor het vormgeven van de uitvoering van die wetten in het ontwerpen van voorzieningen, diensten en ondersteunende systemen. Zo is artikel 5.31. het uitgangspunt van eenmalig aanleveren, meervoudig gebruik.  +
Actieplan Open Overheid +Het Actieplan Open Overheid bevat de ambities en acties van het kabinet en haar partners ter bevordering van een open overheid. De eerste versie van dit actieplan is in september 2013 aangeboden aan de Kamer, met de plannen voor 2014 en 2015. In december 2015 is het actieplan 2016-2017 aangeboden.  +
Actueel en samenhangend beeld bij nieuwe en bij wijziging van bestaande verwerkingen +De beschrijving van onderlinge afhankelijkheden geeft inzicht in de context van een verwerking en geeft bij veranderingen aan een verwerkingsproces inzicht in de gevolgen voor andere verwerkingen en omgekeerd. Als gevolg van veranderingen in de context, het dreigingsbeeld, veranderingen op organisatorisch vlak, veranderingen in de stand der techniek of veranderingen van de verwerkingen, kunnen wijzigingen in de verwerking zelf of de waarborgen voor de veilige verwerking. Het register dient te worden bijgehouden met de relevante informatie om inzicht te verschaffen in de compliance status en de beoordeling van de mate waarin de waarborgen passend zijn voor de verwerking.  +
Actueel en samenhangend beeld t.a.v. gegevensstromen +Er kan behoefte zijn aan informatie over de logica die ten grondslag ligt aan de geautoma-tiseerde verwerking van de persoonsgegevens als bijvoorbeeld bijzondere computer-programmatuur een wijze van verwerking mogelijk maakt die de betrokkene op het eerste gezicht niet geheel duidelijk is. Dit hoeft niet zo ver te gaan dat het Auteursrecht en/of Intellectuele Eigendomsrecht dat de software beschermt of het bedrijfsgeheim geschonden wordt.  +
Adequaatheidsbesluit +Voor een dergelijke doorgifte is geen specifieke toestemming nodig. Canada: landsdelen die vallen onder de Canadian Personal Information Protection and Electronic Documents Act bieden een passend beschermingsniveau. Maar let op: Onder meer Québec valt hier niet onder, waardoor de gegevens aan een organisatie in Québec niet mogen worden doorgegeven tenzij sprake is van een van de andere gronden voor rechtmatige doorgifte naar landen buiten de EU. In de Verenigde Staten van Amerika hebben alleen binnen de US gevestigde organisaties die zich hebben geconformeerd aan het EU-US Privacy Shield verdrag een passend beschermingsniveau. Zij moeten zich bovendien hebben ingeschreven in het EU-US Privacy Shield register bij de Federal Trade Commission én ook actief de nodige maatregelen hebben getroffen<sup class="noot">[1] </sup>. Tot de Europese Economische Ruimte behoren de landen van de EU, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Aan deze landen mogen persoonsgegevens dus worden doorgegeven. ====Voetnoot==== :[1] De stand van zaken rondom het niet onomstreden Privacy Shield is ingewikkelder dan hier verwoord en bovendien in beweging. Let in dit verband bijvoorbeeld op de Artikel 29-werkgroep.  +
Ades Baseline Profiles +De AdES-standaarden bevatten meerdere opties die in een handtekening kunnen worden gebruikt. Hierdoor zijn binnen deze standaarden meerdere variaties in de opmaak van dergelijke geavanceerde/gekwalificeerde elektronische handtekeningen mogelijk. Als een ondertekenaar een variatie gebruikt die niet door de ontvanger wordt ondersteund, is de handtekening niet zonder meer leesbaar voor de ontvanger. Om zeker te stellen dat de ontvanger de handtekening van de ondertekenaar kan valideren is het noodzakelijk om een gemeenschappelijke set opties te selecteren. Een dergelijke selectie wordt een profiel genoemd. De AdES Baseline Profiles beschrijven dergelijke profielen voor het ondertekenen van XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC). Het gaat specifiek om de volgende standaarden: * XAdES Baseline Profile (ETSI TS 103171 v.2.1.1), * CAdES Baseline Profile (ETSI TS 103173 v.2.2.1), * PAdES Baseline Profile (ETSI TS 103172 v.2.2.2), * ASiContainer Baseline Profile (ETSI TS 103174 v.2.2.1)  +
Advies Van wie is deze hond? +Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en de inzet van ICT.  +
Afdoende garanties +Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.  +
Afdoende garanties door verwerker in een overeenkomst of andere rechtshandeling vastgelegd +Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurd certificeringmechanisme kan worden gebruikt als element om aan te tonen dat voldoende garanties worden geboden. Deze vereisten in de overeenkomst gelden ook voor door de verwerker ingehuurde verwerkers.  +
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) +Herziening Europese privacywetgeving: De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien. Het resultaat is een algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en een aparte richtlijn voor gegevensbescherming bij opsporing en vervolging. Deze richtlijn is alleen bedoeld voor politie en justitie en blijft daarom hier verder buiten beschouwing. Inhoud AVG De AVG zorgt onder meer voor: * versterking en uitbreiding van privacyrechten; * meer verantwoordelijkheden voor organisaties; * dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.  +
Archiefbesluit +Het Archiefbesluit 1995 is de voornaamste uitvoeringsregeling van de Archiefwet. In principe gaat het Archiefbesluit in op dezelfde onderwerpen als de Archiefwet 1995, maar geeft het meer gedetailleerde regels. De huidige versie van het Archiefbesluit is uit 1995, met de laatste wijziging in 2013. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.  +
Archiefregeling +De Archiefregeling geeft nadere uitwerking aan de artikelen 11 (duurzaamheid), 12 (ordening en toegang) en 13 (archiefruimtes en -bewaarplaatsen) van het Archiefbesluit. De regeling bevat ook vele normen en standaarden voor materialen, media en ruimtes e.d. De eisen gelden voor alle permanent te bewaren archiefbescheiden, die in aanmerking komen voor overbrenging naar het Nationaal Archief of andere bewaarplaatsen. De huidige versie van de Archiefregeling is uit 2009, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.  +
Archiefvisie 2011 +De Archiefvisie richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk.  +
Archiefwet +De Archiefwet stelt algemene eisen aan het beheer van alle archiefbescheiden van de overheid. Het hoofdbeginsel van de wet is dat alle overheidsorganen verplicht zijn de archiefbescheiden (ongeacht de vorm of informatiedrager) die onder hen berusten, in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, en zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. De huidige versie van de Archiefwet is uit 1995, met de laatste wijziging in 2015. De link verwijst altijd naar de huidig geldende versie.  +
Architectuur +Het samengestelde geheel kan een organisatie of keten zijn, maar ook een enkel informatiesysteem, een netwerk, etc. Een architectuur wordt gebruikt als sturingsinstrument wanneer het onvoldoende is om alleen op de losse onderdelen te sturen. Wanneer het grotere geheel zeer complex is (zoals 'de overheid'), volstaat één enkele architectuur niet, maar is een set van samenhangende architecturen nodig, elk op een ander niveau. Zo is NORA meestal niet rechtstreeks toe te passen bij de ontwikkeling van een dienst in een specifieke context, bijvoorbeeld binnen een gemeente. In die gevallen beschrijft een [[NORA dochters|domeinarchitectuur]] de architectuur van een bepaald deel van de overheid. Voorbeelden van zulke domeinen zijn sectoren (zoals werk & inkomen, strafrecht en jeugdzorg) en bestuurslagen (zoals de gemeenten en de provincies). Domeinarchitecturen geven verdere invulling aan de NORA-principes, maar maken er geen deel van uit. Ook voor projecten van enige omvang is het gebruikelijk om een architectuur op te stellen die het projectresultaat beschrijft. Aan het begin van een project wordt dan een zogenoemde '[[PSA (Project Startarchitectuur)]]' opgesteld. Dit is een vertaling van de architectuur op het bovenliggende niveau naar projectspecifieke richtlijnen. Deze beschrijving houdt zich aan de definitie in [[TOGAF]]. Een uitgebreide beschrijving van de rol van architectuur als sturingsinstrument is te vinden in het boek: [https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.25844066X.html/architectuur--besturingsinstrument-voor-adaptieve-organisaties/ Architectuur, besturingsinstrument voor adaptieve organisaties (2003)].  +
Architectuur Board stelt doorontwikkeling in op drie katernen +In de [[NORA Architectuur Board/2012-06-08|eerste bijeenkomst]] op 8 juni 2012 heeft de [[NORA Architectuur Board]] besloten de doorontwikkeling van NORA te laten realiseren door drie werkgroepen, hetgeen zal resulteren in de volgende drie katernen: # [[Katern Verbinden]] # [[Governance van de informatiehuishouding]] # [[Beveiliging|Katern Beveiliging]] Zie ook het [[NORA Architectuur Board/2012-06-08|verslag van de bijeenkomst]].  +