Vindbaar

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Symbool Basisprincipe 2, een pin-symbool zoals ook gebruikt om locaties op kaarten aan te geven"
 
Basisprincipe.png
Basisprincipes beschrijven de belangrijkste gewenste kenmerken van overheidsdienstverlening vanuit het perspectief van de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. (het 'wat'). Basisprincipes doen geen uitspraken over de wijze waarop deze kenmerken moeten worden gerealiseerd (het 'hoe').

Eigenschappen

IDBP02
StellingAfnemers kunnen de dienst eenvoudig vinden.
BeschrijvingAls afnemers op zoek zijn naar bepaalde dienstverlening, kunnen ze deze vinden op de plaatsen waar ze die verwachten. Daarvoor is informatie aangemeld bij de voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. bekende vindplaatsen. Mocht de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn. bij de verkeerde dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) uitkomen, dan wordt hij of zij toch geholpen ('no wrong door'). Daarbij verwijst de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zo nodig door naar andere dienstverleners.
RationaleVeel afnemers weten niet waar ze terechtkunnen voor een dienst. Vaak weten ze niet eens dat deze bestaat. Het niet kunnen vinden veroorzaakt ergernis. Diensten die niet vindbaar zijn, worden niet gebruikt. Daarom moeten dienstverleners helpen om de gezochte diensten te vinden.
ImplicatiesBekend moet zijn welke informatie afnemers doorgaans zoeken en waar ze deze zoeken. Deze informatie wordt aangemeld op de voor de afnemers bekende vindplaatsen (zoekmachines, portals, catalogi, registers, etc.). Ook de dienst zelf wordt voorzien van de nodige zoekfuncties. Om te kunnen doorverwijzen, moet de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) op de hoogte zijn van de andere plaatsen waar diensten te vinden zijn en de afnemers hiernaar verwijzen als dat nodig is.
VoorbeeldenDe Producten- en dienstencatalogus biedt via alle kanalen overzicht over de dienstverlening van de overheid. Daarnaast staan op Overheid.nl overzichten van wet- en regelgeving, officiële publicaties en bekendmakingen. Bovendien kunnen afnemers gebruikmaken van een zoekmachine.
ToepassingsgebiedGeneriek
OnderbouwingDe Wet Openbaarheid van Bestuur legt bestuursorganen de verplichting op om uit eigen beweging informatie te verschaffen over het beleid, inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan. In verschillende beleidsnota's is het streven naar vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. vastgelegd. Bijvoorbeeld in de Nota Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie en in de nota Informatie op Orde. Vindbare en toegankelijke overheidsinformatie. De BurgerServiceCode onderschrijft dit principe onder het kopje 'Vindbare overheidsproducten'.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
VindbaarHeeft bron
VindbaarIs beinvloed door

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Identificatie informatie-objecten (Afgeleid principe)RealiseertVindbaar
Informatie-objecten systematisch beschreven (Afgeleid principe)RealiseertVindbaar
Nauwkeurige dienstbeschrijving (Afgeleid principe)RealiseertVindbaar
No wrong door (Afgeleid principe)RealiseertVindbaar
Positioneer de dienst (Afgeleid principe)RealiseertVindbaar