Nauwkeurige dienstbeschrijving

Uit NORA Online
(Doorverwezen vanaf Nauwkeurige dienstbeschrijving)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

 
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP05
StellingDe dienst is nauwkeurig beschreven.
RationaleDoor een nauwkeurige beschrijving van de dienst weten alle afnemers waar zij aan toe zijn en worden misverstanden voorkomen.
ImplicatiesZorg voor een adequate beschrijving van de dienst. Deze beschrijft o.a.
 • begrippenkader of semantisch model
 • resultaat van de dienst voor afnemers
 • verantwoordelijke organisatie. Zie AP 26
 • wettelijke basis
 • prijs en leveringsvoorwaarden
 • wijze van ontsluiting
  • website, Klantcontactcentrum, formulieren
  • vereiste authenticatie
 • dialoog. De dienst kan alleen geleverd worden na afronding van een dialoog tussen afnemer en dienstverlener. Denk aan: de aanvraag van de dienst door de afnemer, de wedervraag van de dienstverlener om meer informatie en het antwoord daarop. Deze dialoog stelt voorwaarden aan de afnemer. De afnemer moet de beschrijving van deze dialoog begrijpen, wil hij aan de voorwaarden kunnen voldoen.
 • Kwaliteitsindicatoren voor aspecten als toegankelijkheid, vindbaarheid, beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid, authenticiteit en volledigheid. Deze indicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk. Op basis daarvan kan de dienstverlener verantwoording afleggen aan opdrachtgevers, afnemers en derde partijen (b.v. toezichthouders). Zie AP 29 en 30
 • De kwaliteit van de dienst is vastgelegd in algemene leveringsvoorwaarden. Afspraken met afnemers worden vastgelegd in bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA's). De leveringsvoorwaarden en SLA's leggen zowel eisen op aan de leverende partij als aan de afnemer (randvoorwaardelijk voor de levering).
VoorbeeldenWat is het resultaat en de kwaliteit van de dienst? Wat is het verschil met bepaalde verwante diensten? Aan welke voorwaarden moeten afnemers voldoen? Welke documenten moeten zij opsturen? Het vraagt afstemming met andere, verwante dienstverleners en afnemers om vast te stellen aan welke maatstaven een goede dienstbeschrijving precies moet voldoen.
ClusterDienstenaanbod
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProducten en Diensten
ToepassingsgebiedGeneriek
RelatieToelichtingAP22: een goede beschrijving stelt overheidsorganisaties in staat om burgers en bedrijven die aan het verkeerde loket zijn, gericht door te verwijzen naar de juiste organisatie.
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit1
Laag binnen vijflaagsmodel2, 3

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nauwkeurige dienstbeschrijvingHeeft bron
Nauwkeurige dienstbeschrijvingIs gerelateerd aan
 • Geo ()
 • No wrong door (No_wrong_door) (Let op: pagina bestaat niet.)
Nauwkeurige dienstbeschrijvingIs vervangen door
Nauwkeurige dienstbeschrijvingRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Relatie PRIV B.01-AP05 (Relatiebeschrijving)EindpuntNauwkeurige dienstbeschrijving
Relatie PRIV U.05-AP05 (Relatiebeschrijving)EindpuntNauwkeurige dienstbeschrijving
Beschrijf de dienst nauwkeurig (Architectuurprincipe)Is gerelateerd aanNauwkeurige dienstbeschrijving
Relatie PRIV B.01-AP05 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanNauwkeurige dienstbeschrijving
Relatie PRIV U.05-AP05 (Relatiebeschrijving)Is gerelateerd aanNauwkeurige dienstbeschrijving
Afspraken vastgelegd (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanNauwkeurige dienstbeschrijving
Nauwkeurige dienstbeschrijving - Zaakgericht werken (Uitwerking)RealiseertNauwkeurige dienstbeschrijving

NB: Deze pagina maakt deel uit van de Historie van de NORA en kan verouderde informatie bevatten!'

Deze pagina en alle Basisprincipes en Afgeleide Principes van de NORA zijn per 1 januari 2023 vervallen door nieuwe Bindende Architectuurafspraken: Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes. Zie voor meer informatie het RFC Bindende architectuurafspraken 2022, goedgekeurd door de NORA Gebruikersraad op 13 september 2022.

"Relatie Afgeleid principe 5, realiseert Basisprincipes 2 en 6"