Boedelregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Boedelregister
Inhoud: Rechtstoestand van een nalatenschap
Type: Sectorregistraties
Subtype: Financiën en vermogen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Rechtbanken


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Rechtstoestand van een nalatenschap

Beschrijving

Het boedelregister is een openbaar register, waarin informatie wordt gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat over de rechtstoestand van een nalatenschap. Iedereen kan het boedelregister kosteloos inzien. Het boedelregister wordt bijgehouden door de Rechtbanken. Ieder arrondissement (het gebied dat onder de desbetreffende Rechtbank valt) heeft een eigen boedelregister. Per arrondissement worden uitsluitend de feiten ingeschreven die betrekking hebben op nalatenschappen van overledenen die het laatst binnen het desbetreffende arrondissement woonden.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit boedelregister