CIZ-database

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: CIZ-database
Inhoud: Cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg

Beschrijving

Database van alle cliënten met een indicatie voor AWBZ-zorg, uitgezonderd cliënten van Bureaus Jeugdzorg en indicatievrij AWBZ-zorg.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)