Centraal Gezagsregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Centraal Gezagsregister
Inhoud: Gezag over minderjarigen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Toestemmingen


Domein: Domein Familie jeugd en gezinOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: Rechtbanken


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gezag over minderjarigen

Beschrijving

In dit register wordt bijgehouden wie het gezag over een kind heeft.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

Besluit Gezagsregister