Diergeneeskunderegister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Diergeneeskunderegister
Inhoud: Dierenartsen en paraveterinairen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Dierenartsen en paraveterinairen

Beschrijving

Het Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Het geeft de bevoegdheden weer van dierenartsen en andere paraveterinaire beroepen en is reeds gekoppeld met de BRP.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Wettelijke grondslag:

  • Wet Uitoefening Diergeneeskunde 1990 (artikel 10)
  • Besluit paraveterinairen