Diplomaregister

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Diplomaregister
Inhoud: Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein Onderwijs en wetenschapOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Bronhouder: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Verstrekkers: DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers). Uitvoering Onderwijs (DUO)
Afnemers: Diplomabezitters, overheidsorganisaties, scholen en onderwijsinstellingen, het ministerie van SZW en het ministerie van VWS

De informatie over deze sectorregistratie is eenmalig verzameld tijdens een inventarisatietraject in 2014. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over de diploma’s, certificaten en getuigschriften waarover personen beschikken, voor zover het door het ministerie van OCW gefinancierde Nederlandse opleidingen betreft (bekostigd onderwijs)

Beschrijving

Het diplomaregister is een online applicatie die persoonsgegevens en diplomagegevens beschikbaar stelt. Dit register is geen nieuw gegevensbestand - het ontsluit de al aanwezige gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit databases van het ministerie van OCW. De diplomagegevens zijn onder andere de naam van de onderwijsinstelling, de naam van de opleiding en het examenjaar. Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn gekoppeld aan de persoonsgegevens van de diplomabezitter. Het register bevat wel de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van diploma’s, maar geen digitale versies van papieren diploma’s. Het diplomaregister bevat de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van diploma’s van door de overheid gefinancierde Nederlandse opleidingen (bekostigd onderwijs). De volgende onderwijssoorten en jaren zijn opgenomen:

 • Wetenschappelijk onderwijs (Vanaf 1996)
 • Hoger beroepsonderwijs (Vanaf 1996)
 • Middelbaar beroepsonderwijs (Vanaf 2007)
 • Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (Vanaf 2007)
 • Voortgezet onderwijs(Vanaf 2006)
 • Voortgezet onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
 • Voortgezet speciaal onderwijs (Vanaf 2012)
 • Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen(Vanaf 2011)
 • Nederlands als tweede taal staatsexamen (Vanaf 2011)
 • Inburgeringsexamen (Vanaf 2007)

Doelen

 • Fraudebestrijding en helderheid over welke typen diploma’s erkend zijn
 • Lastenverlichting voor (toekomstige) diplomabezitters, onderwijsinstellingen, potentiële werkgevers en overheidsinstanties.
 • Een voorziening voor de diplomabezitter (bewijs behaald diploma) in geval van verlies of diefstal van een diploma.

Functies

 • Via het diplomaregister kunnen gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden verstrekt aan (bekostigde) onderwijsinstellingen en het College voor examens, ten behoeve van de aanmelding, inschrijving of examinering van de betrokkene.
 • In de wet genoemde overheidsorganen, zoals de minister van OCW (daaronder valt ook DUO) en de minister van VWS (ten behoeve van het CIBG), kunnen zonder instemming van de diplomabezitter gebruikmaken van het diplomaregister, met het oog op het adequaat uitvoeren van wettelijke taken van het diploma.

Overig

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd uit het diplomaregister voor de werkzaamheden van het UWVWerkbedrijf. Deze overheidsinstelling kreeg al langere tijd gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd doorgeleverd uit de registers van DUO die ook het diplomaregister voeden. Met de invoering van het diplomaregister is die levering uitgebreid met gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd over staatsexamens en inburgering.

Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf 2010.

Contact:diplomaregister@duo.nl

InformatieBetekenisvolle gegevens.

Openbaarheid:(niet vastgesteld)
Herkomst gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd:
Gegevens in het diplomaregister worden aangeleverd door scholen en onderwijsinstellingen. Voor bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs zijn dit de volgende gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd:1

 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam school
 • profiel van de opleiding
 • vakken
 • cijfers

Voor het hoger onderwijs zijn dit de volgende gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd:2

 • naam gediplomeerde
 • geslacht
 • geboortedatum
 • naam onderwijsinstelling
 • naam opleiding
 • graad opleiding
 • examenjaar
 1. ^ Bij het voortgezet onderwijs worden wijzigingen in batches doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn is 2 weken en bij 98% van de gevallen vindt het binnen die termijn plaats.
 2. ^ Bij het hoger onderwijs is er machine-tot-machinekoppeling. Wijzigingen (bijvoorbeeld een diploma van een leerling) worden automatisch doorgegeven aan het diplomaregister. De wettelijke termijn van het doorgeven van de informatie is 2 maanden.
  Wettelijke grondslag:

Ongeveer 5,1 miljoen diploma's
Mutatiefrequentie:
Alle onderwijsinstellingen hebben een digitale koppeling. De wijze van koppelen verschilt per onderwijssector, zie 'Herkomst gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd'.
Informatiebronnen:

De gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn niet openbaar. Alleen de diplomahouder, scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen hebben toegang tot de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van de volgende diensten:

 • Mijn DUO. Diplomahouders kunnen hun gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd in het diplomaregister bekijken. Dit doen ze in Mijn DUO, het beveiligde selfserviceportaal van DUO. De diplomahouder kan alleen zijn eigen diplomagegevens bekijken. Deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd zijn namelijk via DigiD gekoppeld aan het Burgerservicenummer van de diplomahouder.
 • Digitaal uittreksel met DigiD. Iedere diplomabezitter kan met een DigiD zijn diplomagegevens bekijken en/of een digitaal uittreksel van de diplomagegevens maken. Dit uittreksel kan als beveiligd pdf-document opgestuurd worden naar bijvoorbeeld een werkgever of school. Sommige overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen ook diplomagegevens inzien. Overheidsorganisaties doen dit alleen als ze deze gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.
 • Inzien door scholen en onderwijsinstellingen en de in de wet genoemde overheidsorganen. Een school of onderwijsinstelling kan gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van een leerling of student inzien via een beveiligde site. Dit wordt gemeld in Mijn DUO, zodat de leerling of student kan zien wie zijn gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd heeft bekeken, en wanneer. Een in de wet genoemd overheidsorgaan heeft dezelfde inzagefunctie als scholen, maar kan er ook voor kiezen de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd direct doorgeleverd te krijgen.