(register) Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: (register) Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
Inhoud: Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie
Type: Sectorregistraties
Subtype: Toestemmingen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: CIBG


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Toestemmingen over donatie van sperma-, eicel- en embryodonatie

Beschrijving

De Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting zorgt voor de uitvoering van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Sinds 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. De stichting beheert deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting