Duurzaam

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon
Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

Overheidsdienstverlening wordt op een duurzame wijze tot stand gebracht waarbij de belasting op het milieu en leefomgeving zo veel mogelijk wordt beperkt.

Datagedreven werken biedt kansen om dienstverlening duurzamer tot stand te laten komen: met een lagere CO2 uitstoot, minder grondstoffen en energieverbruik en een lagere impact op de leefomgeving. Deze voortschrijdende dataficering mag niet langzaam maar zeker ten koste gaan van de rechten van burgers en bedrijven.

Overheidsdienstverlening en de hierbij behorende informatie is duurzaam toegankelijk voor burgers en bedrijven. Onder toegankelijk verstaan we dat informatieobjecten vindbaar zijn, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. bestand is tegen veranderingen van welke aard dan ook. Voor iedereen die daar belang bij heeft en voor zo lang als noodzakelijk. Het gaat hier bijvoorbeeld over de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. van informatie over genomen besluiten, de herleidbaarheid naar de bronnen en overwegingen die hebben geleid tot deze besluitvorming, informatie over de dienstverlening van de overheid, wet- en regelgeving, rechten en plichten, correspondentie door en met de overheid en persoonlijke (zaakEen samenhangende hoeveelheid werk met een welgedefinieerde aanleiding en een welgedefinieerd eindresultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden)gegevens. Open overheidsdata draagt hier bijvoorbeeld aan bij.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Toekomstgerichtrealiseert Duurzaam

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied