Eenmalige uitvraag

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
"Relatie Afgeleid principe 12, realiseert Basisprincipe 7"
 
Afgeleid principe.png
Afgeleide principes zijn principes die volgen uit de NORA-basisprincipes en die een verdere concretisering van die basisprincipes beogen.

Eigenschappen

IDAP12
StellingAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
RationaleHet meerdere keren moeten aanleveren van dezelfde informatie is één van de grootste ergernissen voor burgers en bedrijven. Onnodige uitvraag van informatie moet dus voorkomen worden. Voor de dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) betekent het hergebruiken van reeds bij de overheid geregistreerde informatie een beperking van de kosten voor registratie en beheer van gegevens.
Implicaties
  • Er is een overzicht van alle voor de levering van de dienst noodzakelijke gegevens
  • Van elk van deze gegevens is vastgesteld of het al bij de overheid geregistreerd staat of niet. Voor de gegevens die reeds geregistreerd staan, is vastgesteld wat de bronregistratieDe plaats waar een gegeven of document voor de eerste keer is vastgelegd is. Ook is vastgesteld welke van deze gegevens authentieke gegevens zijn
  • Zijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de basisregistraties.
  • Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze deze informatie al in eigen huis of bij andere overheidsorganisaties beschikbaar is. Wanneer dat het geval is en de WBP het toestaat, wordt deze informatie hergebruikt. Ook wanneer een andere organisatie de bronhouder is, wordt de informatie daarvan afgenomen.
  • Is de informatie al beschikbaar en moet deze enkel gecontroleerd en aangevuld worden? Leg dan de reeds beschikbare informatie ter controle en aanvulling voor aan de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn..
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinInformatieuitwisseling
ToepassingsgebiedGeneriek
Status actualiteitActueel
Prioriteit revisit0

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Eenmalige uitvraagRealiseert
Eenmalige uitvraagHeeft bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Diensten vullen elkaar aan (Afgeleid principe)Is gerelateerd aanEenmalige uitvraag