Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk

Uit NORA Online
ISOR:Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)
Bovenliggende principe
Meer in normenkader èn aspect
Alle normen
Alle normenkaders
ISOR

Stelling

Adresboeken en interne telefoonboeken waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., moeten niet vrij toegankelijk te zijn voor onbevoegden.

Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Beveiligingsfaciliteiten ruimten via de conformiteitsindicator faciliteiten.

Risico bovenliggende principe

Ongeautoriseerden kunnen zich toegang verschaffen tot ruimten en schade aanrichten aan de eigendommen van de organisatie.

Doelstelling bovenliggende principe

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot ruimten.

Oorsprong en gebruik

Deze norm is overgenomen uit BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening bij opname in de ISOR.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen