Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk

Uit NORA Online
ISOR:Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
Ga naar: navigatie, zoeken


Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Adresboeken en interne telefoonboeken, waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het privacyprincipe Beveiligingsfaciliteiten ruimten via de conformiteitsindicator faciliteiten.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.1.3