Beveiligingsfaciliteiten ruimten

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsfaciliteiten ruimten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

De Rekencentra bevatten verschillende type ruimten, zoals: kantoren, bekabelingruimten en serverruimten. Deze ruimten moeten conform de beveiligingsgraad van deze ruimten voorzien zijn van beveiligingsfaciliteiten.


Criterium

Voor het beveiligen van ruimten behoren faciliteiten te worden ontworpen en te zijn toegepast.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot ruimten.

Risico

Niet-geautoriseerden kunnen zich toegang verschaffen tot ruimten en schade aanrichten aan de eigendommen van de organisatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.1.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
Huisv_U.04.01 faciliteiten

Belangrijke faciliteiten zijn zo gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.

Huisv_U.04.02 faciliteiten

Faciliteiten zijn zo geconfigureerd, dat wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie activiteiten van buitenaf zichtbaar en/of hoorbaar zijn; voor zover van toepassing wordt ook elektromagnetische afscherming overwogen.

Huisv_U.04.03 faciliteiten

Adresboeken en interne telefoonboeken, waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken, zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.

Huisv_U.04.04 faciliteiten

Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (NKBR 5.4).