Beveiligingsfaciliteiten

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Objectdefinitie

Betreft de faciliteiten waarmee bedrijfsmiddelen binnen ruimten beveiligd worden.

Objecttoelichting

De rekencentra bevatten verschillende typen ruimten zoals: kantoren, bekabelingsruimten en serverruimten. Deze ruimten moeten conform de beveiligingsgraad van deze ruimten voorzien zijn van beveiligingsfaciliteiten.


Criterium

Voor het beveiligen van ruimten behoren faciliteiten te worden ontworpen en toegepast1.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot ruimten.

Risico

Toegang verschaffen tot ruimten en schade aanrichten aan de eigendommen van de organisatie door niet-geautoriseerden.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

ℹ️(Klik om uitleg open/dicht te klappen)

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methodiek ingedeeld in drie aspecten: Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 11.1.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStelling
HVI_U.04.01 Faciliteiten

Belangrijke faciliteiten zijn zo gelegen dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.

HVI_U.04.02 Faciliteiten

Faciliteiten zijn zo geconfigureerd dat wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie of activiteiten van buitenaf zichtbaar en hoorbaar zijn; voor zover van toepassing wordt ook elektromagnetische afscherming overwogen.

HVI_U.04.03 Faciliteiten

Adresboeken en interne telefoonboeken waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerken, zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.

HVI_U.04.04 Faciliteiten

Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (zie ook het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NKBR) 2016 paragraaf 5.4).

  1. Voor de uitwerking van het thema huisvesting Informatievoorzieningen (IV) is de control geherformuleerd.