Beveiligingsfaciliteiten ruimten

Uit NORA Online
ISOR:Beveiligingsfaciliteiten ruimten
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo ISOR themaprincipes (vier hangsloten die in elkaar geklikt zitten met tekst ISOR Beveiliging Principe)

Verwante principes

BIO Thema Huisvesting Informatievoorziening
Binnen dit normenkader èn beveiligingsaspect
Alle Normenkaders
Alle Beveiligingsprincipes
Alle Normen
Beveiligingsaspecten
ISOR

De Rekencentra bevatten verschillende type ruimten, zoals: kantoren, bekabelingruimten en serverruimten. Deze ruimten moeten conform de beveiligingsgraad van deze ruimten voorzien zijn van beveiligingsfaciliteiten.


Criterium

Voor het beveiligen van ruimten moeten faciliteiten worden ontworpen en zijn toegepast.

Doelstelling

Het voorkomen van onbevoegde toegang tot ruimten.

Risico

Ongeautoriseerden kunnen zich toegang verschaffen tot ruimten en schade aanrichten aan de eigendommen van de organisatie.

Indeling binnen ISOR

Dit beveiligingsprincipe:

De ISOR-wiki bevat normenkaders waarin beveiligings- en privacyprincipes zijn beschreven. Deze themaprincipes zijn conform de SIVA-methode ingedeeld in drie aspecten:Beleid, Uitvoering of Control. Daarnaast zijn ze geordend in invalshoeken: Intentie, Functie, Gedrag, Structuur.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is NEN-ISO/IEC 27002 11.1.3

Onderliggende normen

IDConformiteitsindicatorStellingPagina
Huisv_U.04.01faciliteitenBelangrijke faciliteiten zijn zo gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn
Huisv_U.04.02faciliteitenFaciliteiten zijn zo geconfigureerd, dat wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie of activiteiten van buitenaf zichtbaar en hoorbaar zijn; voor zover van toepassing wordt ook elektromagnetische afscherming overwogen.Vertrouwelijke informatie en activiteiten zijn van buitenaf zichtbaar of hoorbaar
Huisv_U.04.03faciliteitenAdresboeken en interne telefoonboeken, waarin locaties worden aangeduid met faciliteiten die vertrouwelijke informatie verwerkeneen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens., zijn niet vrij toegankelijk voor onbevoegden.Adresboeken en telefoonboeken bevattende vertrouwelijke locaties zijn niet vrij toegankelijk
Huisv_U.04.04faciliteitenSleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan (NKBR 5.4).Sleutelbeheer is ingericht op basis van een sleutelplan