Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn

Uit NORA Online
ISOR:Belangrijke faciliteiten moeten zo te worden gesitueerd dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn
Ga naar: navigatie, zoeken
Versie 2.0 van 25 januari 2021 van de BIO Thema-uitwerking Huisvesting Informatievoorzieningen is vervangen door versie 2.1 van 29 oktober 2021.
De wijzigingen betreffen met name de uniformering van objectdefinities en objectnamen in en tussen BIO Thema-uitwerkingen.
Versie 2.1 in PDF-formaat is op de website CIP-overheid/producten gepubliceerd.
Logo ISOR normen (een hangslot met de tekst ISOR norm)

Stelling

Belangrijke faciliteiten zijn zo gelegen dat ze niet voor iedereen toegankelijk zijn.


Bovenliggende principe(s)

Deze norm realiseert het principe Beveiligingsfaciliteiten via de conformiteitsindicator Faciliteiten.

Grondslag

De grondslag voor dit principe is ISO 27002 2017 11.1.3